1.9. 2021. od 18 do 20 časova

Letnji ekološki forum: „Zelena povelja Srbije”

U okviru izložbe „Efekat pregleda”, Muzej savremene umetnosti otvara prostor za diskusiju o raznovrsnim ekološkim problemima s kojima se stanovnici Srbije suočavaju. Program je osmišljen kao javni forum u kome će akteri – ekološke organizacije, aktivističke grupe, stručnjaci, umetnici i građani – u izložbenom prostoru Muzeja diskutovati o aktuelnim problemima zaštite životne sredine u Srbiji, razlozima za nastanak tih problema, kao i mogućim predlozima za njihovo rešavanje. Smatramo da je bitno da se i u institucijama kulture bavimo ekološkim temama i da podstičemo razvoj svesti o neophodnosti zaštite prirode koju neprekidno ugrožavaju partikularni finansijski interesi velikih korporacija.

U sredu 1. septembra od 18 do 20 časova biće održan šesti u nizu foruma na kome će Dr Dragana Đorđević, i Prof. Dr Ljiljana Tomović predstaviti „Zelenu povelju Srbije”, jedan od ključnih strateških dokumenata i smernica za brigu o životnoj sredini u Republici Srbiji.

Očuvanost životne sredine i stanje biodiverziteta predstavljaju ličnu kartu i civilizacijsku sliku svake države. U članu 74 Ustava Republike Srbije ispisano je pravo svakog građanina na zdravu životnu sredinu, kao i obaveza Narodne skupštine, izvršne i sudske vlasti, ali i svakog pojedinca, da svoju životnu sredinu štite. To je temeljni čin patriotizma i borbe za opstanak na ovim prostorima.

Stanje životne sredine u Srbiji odraz je opšte duhovne i materijalne zapuštenosti i siromaštva društva. Danas živimo u uslovima veoma lošeg kvaliteta zemljišta, vazduha i voda, koji pored zdravlja stanovništva uništavaju i biološke vrste sa kojima delimo ovu zemlju. Lošem stanju doprinosi isključivo merkantilni odnos Vlade Republike Srbije prema prirodnim resursima, odsustvo strateškog upravljanja otpadom, ali i nedostupnost pravdi počinilaca krivičnih dela protiv životne sredine iz Krivičnog zakonika Republike Srbije. Sve ovo posledica je „zarobljene države”, političke korupcije najvišeg nivoa i nezakonitog i neprofesionalnog odnosa svih kontrolnih mehanizama, počev od republičkog tužioca, inspekcijskih organa i policije.

Zelena povelja Srbije predstavlja „Ekološki Ustav” svih građana koji razumeju da su prirodna bogatstva isključivo vlasništvo građana i da ni pod kojim uslovima ne smeju biti otuđena. Zadaci predstavljeni u Zelenoj povelji moraju biti obaveza ove i svih budućih vlasti u Srbiji.

Na izradi Zelene povelje radila je grupa stručnjaka iz udruženja građana Skupština slobodne Srbije, kao i nezavisni stručnjaci iz akademske zajednice Srbije. Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže forumu i aktivno uključe u diskusiju.

Više informacija o projektu „Efekat pregleda” na: https://msub.org.rs/efekat-pregleda

Celokupan tekst Zelene povelje Srbije dostupan je na sledećem linku: http://skupstina.com/…/2021/04/Zelena-povelja-Srbije.pdf

Autori povelje:

akademik Vladimir Stevanović
Srpska akademija nauka i umetnosti
član Saveta za zaštitu prirode i životne sredine Skupštine slobodne Srbije

Dr Ljiljana Tomović, redovni profesor
Biološki fakultet – Univerzitet u Beogradu
koordinator Saveta za zaštitu prirode i životne sredine Skupštine slobodne Srbije

Dr Dragana Đorđević, naučni savetnik
rukovodilac Centra izvrsnosti za hemiju i inženjering životne sredine
NU IHTM Institut od nacionalnog značaja – Univerzitet u Beogradu

Konsultanti:

dr Zoran Radovanović, redovni profesor (u penziji)
Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu
koordinator Saveta za zdravlje Skupštine slobodne Srbije

Dr Vesna Rakić Vodinelić, redovni profesor (u penziji)
Pravni fakultet – Univerzitet u Beogradu i Univerzitet Union
član Skupštine slobodne Srbije

Božo Prelević, advokat
koordinator Saveta za bezbednost Skupštine slobodne Srbije

Dr Jovan Tadić, naučni savetnik
Lawrence Berkeley National Laboratory, USA

Dr Tomislav Đorđević, naučni saradnik
Evropski centar za mir i razvoj