Promocija knjige Jasmine Tumbas  „I Am Jugoslovenka!” – Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism“  / „Feministička politika performansa tokom i posle jugoslovenskog socijalizma“

Razgovor sa Jasminom Tumbas, autorkom knjige moderiraće Una Popović, kustoskinja Zbirke fotografije, filma, videa i digitalnih medija MSUB

U Salonu MSUB u subotu 4. juna u 18 časova održaće se promocija i razgovor povodom knjige „ I Am Jugoslovenka!” Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism“ („Feministička politika performansa tokom i posle jugoslovenskog socijalizma“) autorke Jasmine Tumbas  a u izdanju Manchester University Press iz 2022. godine.

Obuhvatajući performans i konceptualnu umetnost, video radove, filmsku i pop muziku, lezbejski aktivizam i novinske fotografije snajperistkinja u jugoslovenskim ratovima, knjiga analizira feministički otpor u nizu performativnih akcija koje manifestuju radikalno oličenje jugoslovenskog antifašističkog, transnacionalnog i feminističkog nasleđa.

Obuhvata manje poznate ali i one dobro poznate umetnice  od 1970-ih do danas, uključujući Marinu Abramović, Katalin Ladik, Sanju Iveković, Vlastu Delimar,  Šejlu Kamerić, Tanju Ostojić i dr. uz muzičke legende kao što su Lepa Brena i Esma Redžepova.

Autorka analizu sprovodi i kroz pogled na neke od radova nastalih tokom 70tih relevantnih umetnika kao što su Zoran Popović, Raša Todosijević, Mladen Stilinović, Bogdanka Poznanović, Mirko Ilić, Goranka Matić i dr. „I am Jugoslovenka“ priča jedinstvenu priču o ženskom otporu kroz presek feminizma, socijalizma i nacionalizma u istočnoevropskoj vizuelnoj kulturi. “I am Jugoslovenka” ističe i to da su kvir-feministički umetnički i politički otpor paradoksalno bili omogućeni jedinstvenom istorijom patrijarhata i emancipacije žena u socijalističkoj Jugoslaviji.

Razgovor će biti vođen na engleskom jeziku.

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd

Subota, 4. jun u 18 časova

Jasmina Tumbas (1981) poseduje doktorat iz istorije umetnosti sa Univerzitet Djuk, SAD.  Predaje savremenu istoriju umetnosti i studije performansa i direktorka je diplomskih studija na Odeljenju za globalne studije roda i seksualnosti na Univerzitetu u Bafalu, SAD. Tumbas radi i na drugom rukopisu Feminists of the Yugoslav Diaspora: Art and Resistance Beyond Citizenship and Nationhood (Feministkinje jugoslovenske dijaspore: umetnost i otpor mimo državljanstva i nacionalnosti). Njena istraživanja su objavljena u ArtMargins, Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies, Art Monthly, Art in America, ASAP Journal, Art and Documentation, kao i u antologijama Shifting Corporealities in Contemporary Performance (Promena telesnosti u savremenom performansu)  i Performance Art in the Second Public Sphere (Umetnost performansa u drugoj javnoj sferi).