Zbornik radova Skulptura: medij, metod, društvena praksa. 2 predstavlja rezultate saradnje muzejskih stručnjaka i naučnika iz Srbije, Hrvatske i Slovenije u oblasti istraživanja moderne i savremene skulpture koji su inicirale mr Suzana Vuksanović, kustoskinja i muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i dr Ana Ereš, naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Publikacija u izdanju Muzeja savremene umetnosti Vojvodine predstavlja deset (10) autorskih tekstova u kojima se sa različitih istraživačkih pozicija razmatraju istorijski i semantički aspekti skulpture kao umetničkog medija u modernizmu, te metodološki problemi savremenih umetničkih i izlagačkih praksi u vezi sa proširenim poljem skulpture. Zbornik radova okuplja recentna istorijsko-umetnička i teorijska čitanja skulpture u lokalnom i regionalnom kontekstu i nudi nova saznanja u oblasti istorije moderne umetnosti, savremene umetnosti, teorije umetnosti i muzeologije.

Autorke i autori priloga u zborniku:
Dejan Vučetić, Kuća Legata, Beograd
dr Marko Jenko, Moderna galerija, Ljubljana
dr Ana Ereš, Filozofski fakultet, Beograd
doc. dr Jelena Janev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
doc. dr Dalibor Prančević, Univerzitet u Splitu
as. Dora Derado, Univerzitet u Splitu
Miroslav Karić, Muzej savremene umetnosti, Beograd
prof. dr Jasmina Čubrilo, Filozofski fakultet, Beograd
Ksenija Orelj, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
MA Una Popović, Muzej savremene umetnosti, Beograd
Mr Suzana Vuksanović, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Recenzentkinje publikacije:
prof. dr Maja Stanković, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
prof. dr Sarita Vujković, Akademija umetnosti u Banja Luci, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

(Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

(Projekat je realizovan sredstvima dobijenim na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralašta u Republici Srbiji u 2021.)

Četvrtak, 12. maj 2022. u 18 časova
Salon MSUB, Pariska 14