Marijana Kolarić

direktorka

(011) 3676 288

maja.kolaric@msub.org.rs

Ana Simić

sekretarka

(011) 3676 291

ana.simic@msub.org.rs

Kristina Armuš

asistentkinja direktorke

(011) 3676 288

kristina@msub.org.rs

Odeljenje umetničkih zbirki i izložbi

mr Mišela Blanuša

šefica Odeljenja umetničkih zbirki i izložbi
kustoskinja Zbirke slikarstva
od 1900. do 1950. / muzejska savetnica

(011) 3676 293

mishela@msub.org.rs

Svetlana Mitić

kustoskinja Zbirke slikarstva posle 1950. / muzejska savetnica

(011) 311 1137

svetlana@msub.org.rs

dr Rajka Bošković

kustoskinja Zbirke skulpture i instalacija /
muzejska savetnica

(011) 311 1137

rajka@msub.org.rs

Žaklina Ratković

kustoskinja Zbirke papirnog materijala (grafika, crtež, akvarel i dr.) /
muzejska savetnica

(011) 311 1137

zaklina@msub.org.rs

MA Miroslav Karić

kustos Salona
Muzeja savremene umetnosti

(011) 311 1137

miroslav.karic@msub.org.rs

MA Una Popović

kustoskinja Zbirke fotografije, filma, videa i digitalnih medija / viša kustoskinja

(011) 311 1137

una@msub.org.rs

Jelena Radović Keljević

kustoskinja depoa

(011) 311 1137

jelenaradovic@msub.org.rs

Odeljenje za dizajn, produkciju i odnose s javnošću

Tea Sokolovski

dizajnerka

(011) 2663 173

tea@msub.org.rs

mr Nataša Lazić

producentkinja – koordinatorka programa

(011) 2663 173

natasa@msub.org.rs

Odnosi s javnošću

(011) 311 1137

pr@msub.org.rs

Odeljenje za umetničku dokumentaciju

MA Aleksandra Mirčić

šefica Odeljenja za umetničku dokumentaciju

(011) 311 1137

aleksandra@msub.org.rs

MA Katarina Krstić

bibliotekarka /
viša kustoskinja

(011) 311 1137

katarina@msub.org.rs

Atelje za konzervaciju i restauraciju

mr Biljana Šipetić

konzervatorka-restauratorka

(011) 311 1137

konzervacija@msub.org.rs

Odeljenje za finansije

Valentina Oprijan

(011) 3115 713

konto@msub.org.rs

Odeljenje opštih poslova

Dušan Basta

šef Odeljenja

(011) 3676 290

dusan@msub.org.rs