Razgovor o počecima rada galerije, izložbama, strategijama i kustoskim modelima rada pri programu Salona MSU

Petak, 3. septembar u 18 časova

Učestvuju:

Jerko Ješa Denegri, istoričar umetnosti i nekadašnji kustos MSU
Marina Martić, istoričarka umetnosti i nekadašnja kustoskinja Salona MSU
Moderator: Una Popović, kustoskinja izložbe

U okviru izložbe „Grupni portret: šezdeset godina Salona Muzeja savremene umetnosti” dodatno će od 1. septembra do zatvaranja biti izložene skice, crtež i plakat, vizuelni prilozi kao najave za buduće izložbe i radove na temu istorije prostora Salona MSU umetnica Ivane Ivković, Mirjane Bobe Stojadinović i umetnika Nemanje Lađić.

U poslednjoj nedelji izložbe „Grupni portret: šezdeset godina Salona Muzeja savremene umetnosti” organizovaće se razgovor (3. septembar u 18 časova) sa nekadašnjim kustosima Muzeja savremene umetnosti o početacima rada galerije, programskim aktivnostima, izložbama i modelu rada.

Takođe, od 1. septembra pa do poslednjeg dana izložbe 6. septembra unutar izložbe biće organizovana posebna prezentaciona celina imenovana U dijalogu sa… u okviru koje će se predstaviti skice, radni tizeri u formi crteža i plakata troje umetnika – Ivane Ivković, Mirjane Bobe Stojadinović i Nemanje Lađića.

Umetnice i umetnik su pozvani da promisle rad koji će se tokom budućih meseci realizovati a na temu društvenog života galerije ili pak njenog prostornog rešenja, ali i da najave izložbe koje unutar koncepta jednim delom se osvrću i na istorijat Salona MSU.

Ivana Ivković plakatom/radom najavljuje svoju nastupajuću izložbu za Salon MSU koja će se realizovati tokom septembra i oktobra tekuće godine pri kojoj će između ostalog i arhiva galerije biti korišćena kao sastavni deo scenografije „a razna lična iskustva odrastanja u Beogradu na taj način se umrežavaju sa istorijskim kontekstom i memorijom prostora galerije”.

Mirjana Boba Stojadinović izložiće crtež ideje za prostornu intervenciju koja se planira u galeriji a fokus je na mapiranju nekadašnjih karakterističnih prostornih elemenata koji više ne postoje u izložbenom prostoru.

Nemanja Lađić predstaviće početnu skicu za video projekat – digitalnu animaciju koju će da uradi do kraja godine a koja će se bazirati na arhivi snimaka i događaja iz Salona MSU.

Ovi likovni prilozi već kao radovi ali ipak u formatu najava za nastupajuće radove i izložbe sa fokusom na prostor galerije Salona Muzeja savremene umetnosti, simbolični i fizički, prave dobar dijalog između mapiranog prošlog na izložbi „Grupni portret” i budućih akcija, podstiču i nagoveštavaju kontinuitet u radu, dogovorima, saradnji između umetnika i institucije, umetnika i prostora, kustosa i umetnika.

U dijalogu sa… najavljeni razgovor i radovi/najave pridodaće se kao materijal za nastupajući rad na monografiji, podrobniju analizu galerije, njene građe i istorije.

Fotografija: Mirjana Boba Stojadinović, Transformacije prostora, skica za prostornu instalaciju pri Salonu
MSU, 2021.