Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Muzej je zatvoren za publiku

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Salon je zatvoren za publiku

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Zatvoren za publiku

Zoran Kuzmanović „Autoportret” (2009/10.) / Izložba „Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019.”

govorni-programi | 28.03.2020


Foto: Zoran Kuzmanović

Zoran Kuzmanović, Autoportret, (2009/10.) / aluminijum, visina 60 cm

Osnovne specifičnosti ove skulpture su sagledivost njenog unutrašnjeg prostora i njena forma sačinjena od veoma tanko livenog aluminijuma. Tretman tog materijala prilagođen je njegovim fizičkim i hemijskim osobenostima i on ravnopravno učestvuje u koncipiranju i formiranju zaokruženog umetničkog dela. Primenjeni materijal i količina materije po površini ali i po dubini skulpture pruža mogućnost da se ona, osim po obliku, sagleda i prema drugim parametrima: zapremini, težini, zamišljenoj frekvenciji oscilovanja aluminijuma, reflektovanju svetla i zvuka itd. 

Pored samog materijala, u formiranju rada podjednako učestvuje i element vazduha.Zapremina vazduha koja ispunjava i okružuje skulpturu njen je sastavni deo. Shodno tome, postoje tri različita prostora skulpture: unutrašnji, spoljašnji i ambijentalni. Otvor na nosu autoportreta deli prostor na unutrašnji i spoljašnji i predstavlja glavno prostorno čvorište. To je mesto sudara i razgraničenja dva sveta. On pravi jak kontrast na površini same forme i tako privlači posmatračevu pažnju.

— Zoran Kuzmanović