Oнo штo je Кaпинa фoтoгрaфиja пoгибиje шпaнскoг рeпубликaнцa билa зa Шпaнски грaђaнски рaт, a сликa eгзeкуциje виeткoнгoвцa кojу je у Сajгoну 1968. снимиo Eди Aдaмс зa рaт у Виjeтнaму – jeднa фoтoгрaфиja Рoнa Хaвивa из Биjeљинe 1992. пoстaлa je зa мeдиjски прикaз рaтa у Jугoслaвиjи дeвeдeсeтих.

Двадесет година после фотографисаног догађаја, бањалучки сликар Раденко Милак враћа се овом трауматичном призору и отпочиње серију сликаних копија Хавивове фотографије каквих је до сада начинио преко двадесет. Задајући себи наизглед апсурдан уметнички задатак, Милак преиспитује како медијску спектакуларизацију рата и насиља, тако и сопствени осећај одвратности према фотографисаном догађају и израз саосећања са жртвама. Својим »сликарским егзорцизмом« Милак претвара технички репродуковану слику, у низ јединствених мануелних слика и тако један медијски призор преображава у интимни формат »грађанског сликарства«. Милакове насликане копије међусобно се разликују будући да су резултат мануелног рада и да зависе од стања у коме се сликар налази, а не само од „унутарњег“ карактера саме слике. Сликање је материјални, телесни чин који укључује трајање и сталну укљученост у сваки детаљ који на фотографији може бити ствар коинциденције. Сликарски знак не пружа само информацију о насликаном догађају већ је увек и саморефлексиван, и бави се односом између неког догађаја и „телесног“ доживљаја тог догађаја.

Раденко Милак (Травник, 1980) је студирао сликарство у Београду и Бања Луци а познат је и као оснивач независне уметничке асоцијације Проток и директор Бијенала савремене уметности Спапорт у Бања Луци.

Изложбу прати каталог са текстовима Бранислава Димитријевића, Иване Баго и Антоние Мајаче.

Изложбу је отворио Иван Чоловић, антрополог, оснивач и уредник Библиотеке XX век и аутор великог броја есеја и књига међу којима су Бордел ратника и Балкан: терор културе.

У оквиру најављене сарадње МСУ и музеја Арс Аеви у Сарајеву, овом изложбом београдски музеј започиње рад на припреми сарајевске колекције и започиње обележавање двадесет година од почетка рата у Босни и Херцеговини. Арс Аеви је пројекат за стварање регионалног центра и музеја савремене светске уметности у Сарајеву. Збирка Арс Аеви се састоји од више од 160 радова реномираних уметника из свих крајева света, као резултат сарадње међународне мреже музеја савремених уметности, фондација, центара и галерија у Италији, Словенији, Аустрији, Турској и Босни и Херцеговини.

Кустос изложбе: Бранислав Димитријевић