Izložba Kraj jezika – Još jednom o Vitgenštajnu predstavlja radove srpskih i austrijskih umetnika/učesnika konkursa koji je tokom 2022.  godine pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog foruma i veb sajta za umetnost i nauku Lichtfelder.org   organizovan u onlajn formatu.

Konkurs je tematski obuhvatio predloge i interdisciplinarna istraživanja inspirisana idejama austrijskog filozofa Ludviga Vitgenštajna koji je radio u polju logike, matematičke filozofije, filozofije duha i jezika. Pristigli predlozi i neočekivani načini na koji se u umetničkim praksama promišlja Vitgenštajnova misao o jeziku u savremenom kontekstu nesumnjivo su pokazali novu aktuelnost njegovih filozofskih teza, pozivajući da se suočimo sa onim što znamo ili verujemo da razumemo. Na izložbi će biti predstavljeni radovi u širokom spektru stvaralačkih izraza od minimalističkih intervencija u jeziku, video instalacija, elektro-akustičkih eksperimenta, skulptura, kolaža do digitalnih aplikacija, vizuelne poezije, performativnih scenarija. U doba kada AI generiše svoj sistem saznanja putem kodova, gradeći tehnološke alternative čak i kreativnim procesima ljudskih bića, dela na izložbi pružaju uvid u međuprostore u kojima umetničko traganje još uvek zadržava primat. Jedan od ciljeva projekta je dalje povezivanje i osnaživanje saradnji između srpske i austrijske umetničke scene, oličene i kroz produkciju sasvim novog rada specijalno za ovu izložbu, upoznavanje različitih protagonista (institucije, pojedinci) aktivnih kroz praksu, istraživanja i teorijski rad u oblasti savremene umetnosti.

Umetnici: Ana Maria Lima Dimitrijević, Anita Witek, Arnold Reinthaler, Astrid Schwarz, Barbara Hoeller, Daniela Fulgosi, Dea Džanković, Doris Theres Hofer, Dragana Žarevac, Dunja Trutin, Gerda Lampalzer, Irena Simić, Jochen Höller, Isabella Kohlhuber, Lana Vasiljević, Michael Heindl, Ernst Miesgang, Miljana Niković, Žarko Aleksić, Danica Bićanić, Boris Burić, Goran Despotovski, Nikola Radosavljević, Roswitha Weingrill/Stevan Kojić, Werner Jauk/Laura Sophie Meyer, Daniel Rothbart, Sonja Meller, Stefan Wirnsperger, Vanja Novaković.

Inicijator izložbe: Austrijski kulturni forum Beograd

Koncept i upravljanje projektom: Lichtfelder.org koordinatorka Milica Lapčević

Kustos i koordinator za MSUB: Miroslav Karić

Kustoskinje onlajn izložbe: Daniela Vageneder-Štelchamer, Aleksandra Lazar

Žiri onlajn izložbe: Doris Jauk-Hinc, Dr Nina Mihaljinac , Dr Aloizija Mozer, Jelena Glišić Matović

Zvanično osiguranje izložbe: Wiener Städtische osiguranje

Dizajn sajta Lichtfelder.org: Nikola Korać

Fotografije: Bojana Janjić/MSUB