Изложба аквизициjа представља увид у jедну од наjзначаjниjих делатности Музеjа савремене уметности, стратегиjе и политике откупа уметничких дела од 1900. до данас коjе су спровођене последњих двадесет и пет година.

Повод за настанак изложбе Рефлексиjе нашег времена jе и чињеница да се у поменутом периоду музеjски фонд увећао за преко 1400 дела домаће, регионалне и европске модерне и савремене уметности. Дела су набављана плански путем откупа са домаћих и међународних изложби реализованих у Музеjу, преко поклона уметника или њихових наследника, али такође и непосредним контактима са самим уметницима чиjи су радови кључни за разумевање и сагледавање токова савремене уметности. Из данашње перспективе оваj уметнички фонд се позиционира као jедан од релевантниjих за изучавање и излагање уметности настале на простору Србиjе и бивше Jугославиjе и тако поприма шири међународни значаj. Тенденциjа попуњавања збирки и делима светских уметника део jе визиjе коjа води ка стварању респектабилне међународне колекциjе Музеjа у будућности.

Обухватаjући преко две стотине репрезентативних уметничких дела изложба предочава два основна концепта у приступу колекционирања музеjских збирки – историjску линиjу развоjа, коjа  издваjа дела релевантна за токове модернизма 20. века на jугословенском уметничком простору, и другу, коjа прати регионална и европска кретања, као и динамику савремене уметничке сцене. Представљена дела су реализована у различитим медиjима – од цртежа, слике, графике, скулптуре до  инсталациjе, фотографиjе и видеа.

Пратећи широк диjапазон уметничких израза, као и разноврсних феномена присутних у уметности 20. и почетка 21. века изложба jе конципирана у четрнаест тематско-проблемских целина. Централну поставку у музеjу чини тринаест целина као што су: „Музеj“ у музеjу, Постулати модернизма, Друштво – Политика – Уметност, Скулптура као израз суштине бића, Скулптура – Обjекат – Инсталациjа, Експресивна површина / Излазак у простор, Симина 9а, У пукотинама политичке прошлости, Дихотомиjе модернизма, Унутра / Споља, Лично / Jавно, Обнова субjективности, Апориjе савремене сцене. Четрнаеста, посебна целина Кроз портрет представљена jе у простору Галериjе-легата Милице Зорић и Родољуба Чолаковића.

На изложби су представљена дела неких од наjзначаjниjих уметника прве половине 20. века: Надежда Петровић, Сава Шумановић, Сретен Стоjановић, Душан Jовановић Ђукин, Петар Добровић, Марко Ристић; друге половине 20. века: Миодраг Б. Протић, Љубица Цуца Сокић, Бора Иљовски, Ђорђиjе Црнчевић, Невенка Стоjисављевић, Зоран Димовски, Добривоjе Бата Крговић, Мрђан Баjић, Зоран Насковски; као и прве две децениjе 21. века: Биљана Ђурђевић, Иван Грубанов, Тања Остоjић,Владимир Николић, Готфрид Хелнваjн, Недко Солаков и други.

Многа дела ће после дужег времена поново бити приказана публици, а нека ће по први пут бити постављена у изложбеном простору Музеjа и Галериjе-легата Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, што jе jедан од битних циљева оваквог типа музеjских изложби, коjе се у цикличним периодима приређуjу како би Музеj jавности приказао дела коjима обогаћуjе своjу колекциjу.

Ауторке концепциjе: мр Мишела Блануша, др Раjка Бошковић, Светлана Митић и Жаклина Ратковић

Кустос изложбене целине у Галериjи – Легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића: Мирослав Карић

У оквиру отварања изложбе планиран jе и пратећи програм, на платоу испред зграде Музеjа наступиће група Naked.

Изложбу прати циклус предавања аутора изложбе, стручњака из поjединих области, као и филмски програм базиран на делима из колекциjе Музеjа.

У складу са препорукама Владе Републике Србиjе у циљу сузбиjања ширења вирусне заразе COVID-19, током боравка у свим изложбеним просторима Музеjа посетиоци су у обавези да правилно користе заштитне маске као и да поштуjу растоjање приликом кретања од наjмање два метра.

 

Онлајн продаја улазница   |   Списак уметника