Izložba dečijih radova pod nazivom Ulaznica za muzej formirana je od radova dece uzrasta od 2 do 13 godina, koja su tokom januara i februara ove godine bila redovni posetioci klizališta, otvorenog u tom periodu ispred zgrade Muzeja.

Radove koji su se našli na ovoj izložbi poklonili su deca klizači, kao zamenu za ulaznicu u Muzej. Tako su najmlađi posetioci dobili mogućnost da svojim kreativnim prilogom ostvare kontakt ne samo s umetnčkim delima zastupljenim u postavci Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti već i sami na kratko postanu deo umetničkog ambijenta. Njihova kreativnost i neposrednost izraza učvršćuju uverenje Muzeja da upravo deca čine jezgro buduće publike kao i uverenje da bi neka od njih, u budućnosti mogla biti i aktivni stvaraoci na našoj umetničkoj sceni.

Negovanje najmlađe publike i stimulisanje njihove kreativnosti, jeste i jedan od prioritetnih ciljeva Muzeja u radu sa publikom. Muzej savremene umetnosti teži tome da postane mesto za učenje kroz zabavu i podsticanje kreativnog razmišljanja i izražavanja.

Sakupljeno je ukupno 148 radova, međutim jedan broj njih je ostao nepotpisan, tako da pozivamo mlade stvaraoce da intervenišu na samoj izložbi i potpišu svoj rad. Prilikom otvaranja, svi učesnici čiji radovi su se našli na izložbi biće nagrađeni.