REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
KONKURS ZA PREDLOG PROJEKTA
ZA PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA
59. MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI UMETNOSTI
BIJENALA U VENECIJI 2022. GODINE
OPŠTI KONKURSNI USLOVI

01. RASPISIVAČ

U ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije
Muzej savremene umetnosti i Fondacija Muzeja savremene umetnosti
(u daljem tekstu: Realizator)


02. KARAKTER KONKURSA
 

Karakter konkursa :
Konkurs je republički.
Prema vrsti konkurs je javni, neanonimni.
Prema zadatku konkurs je idejni, konceptni.
Prema obliku konkurs je dvostepeni.


03. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Cilj konkursa je izbor projekta za predstavljanje Republike Srbije na 59. Međunarodnoj izložbi umetnosti Bijenala u Veneciji 2022. godine, od 23. aprila do 27. novembra 2022. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija” u Đardinima, imajući u vidu  centralnu temu 59. Bijenala umetnosti u Veneciji 2022. godine – „Mleko (od) snova” (The Milk of Dreams / Il latte dei sogni), prema istoimenoj knjizi Leonore Karington (Leonora Carrington) u kojoj se opisuje „slobodan svet pun beskonačnih mogućnosti, ali je i alegorija jednog veka koji nameće nepodnošljiv pritisak na identitet pojedinca” (u daljem tekstu: 59. Bijenale u Veneciji 2022), kako navodi umetnička direktorka 59. Bijenala, Ćećilija Alemani (CeciliaAlemani).

„Izložba je dobila ime po knjizi nadrealističke umetnice Leonore Karington (1917–2011). Pedesetih godina prošlog veka, dok je živela u Meksiku, Karington je sanjala i ilustrovala misteriozne priče, prvo direktno na zidovima svog doma, a zatim u maloj beležnici pod nazivom ’Mleko (od) snova’. Ispričane u oniričnom stilu koji je izgledao kao da užasava mlade i stare, Karingtonove priče opisuju svet oslobođen, prepun mogućnosti. Ali to je i alegorija jednog veka koji je nametnuo nepodnošljiv pritisak na pojedinca, primoravši autorku na život u izgnanstvu: zatvorenu u mentalnim bolnicama, večni predmet fascinacije i želje, ali i figura zapanjujuće moći i misterije, uvek bežeći od ograničenja fiksnog, koherentnog identiteta.”

„Izložba je zasnovana na mnogim razgovorima sa umetnicima koji su vođeni poslednjih meseci. Čini se da pitanja koja su se stalno pojavljivala hvataju ovaj trenutak u istoriji, kada je ugrožen sam opstanak vrste, ali i sumiraju sumnje koje prožimaju nauke, umetnosti i mitove našeg doba. Kako se menja definicija čoveka? Šta čini život, a šta razlikuje životinje, biljke, ljude i neljude? Koje su naše odgovornosti prema planeti, drugim ljudima i drugim organizmima sa kojima živimo? I kako bi izgledali život i Zemlja bez nas?”

„Izložba se fokusira na tri teme: prikaz tela i njihove metamorfoze; odnos između pojedinaca i tehnologija; veza između tela i Zemlje.”

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2022-milk-dreams-il-latte-dei-sogni


04. KRITERIJUMI KONKURSA

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Stručnog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora 59. Bijenala u Veneciji 2022. godine.

Poziv se upućuje umetnicima/ kustosima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Stručni savet imenovan od strane Ministarstva i Komesar nastupa.


05. USLOVI KONKURSA

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.

Imajući prvenstveno u vidu iskustvo i prethodni rad, na konkurs se mogu prijaviti umetnici / kustosi (autorski timovi), sa nezavisne scene kao i iz ustanova kulture.

Predloženi umetnici i/ili kustosi treba da imaju zapažene aktivnosti kao što su samostalna izlaganja, autorski projekti, grupna izlaganja, ili koautorski projekti, realizovani u značajnim domaćim, regionalnim i međunarodnim muzejima i centrima savremene umetnosti kao i na značajnim regionalnim i međunarodnim manifestacijama.


06. PREDAJ
A KONKURSNOG PROJEKTA I ROKOVI

Konkurs je otvoren od subote, 9. oktobra do ponedeljka, 8. novembra 2021. godine.

Celokupna dokumentacija šalje se:

1) u elektronskom obliku na adresu:
pavilionserbia@msub.org.rs

2) kao i putem pošte (u istom roku), pri čemu je verodostojna potvrda (žig pošte) o blagovremenom slanju pošiljke.

Učesnici konkursa će svoje projekte, neanonimno, u zapečaćenom omotu sa naznakom:
„Konkurs Republika Srbije na 59. Bijenalu u Veneciji 2022,
dostaviti na adresu:

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI
Ušće 10, blok 15
11000 Beograd

Predlozi koji stignu posle navedenog roka neće se razmatrati.


Napomene:

Vizuelni materijal snimiti na CD ili DVD (slanje poštom), a elektronski dostaviti u jednom ZIP folderu putem platformi za slanje fajlova (Sendspace, Wetransfer) ili putem imejla (ukoliko ukupno ne prelaze 20 MB).

Fajlovi koji se šalju internet platformama i na CD/DVD-u ne smeju ukupno biti veći od 100 MB.

Vizuelni materijal sačinjava 10 reprodukcija prethodno izvedenih radova (samostalnog autora ili ukupno 10 reprodukcija svih autora u slučaju grupne prezentacije) i 5–10 skica predloženog projekta, 3D vizuelizacija, kolaža ili tehničkih crteža. Preporučeni format je jpg, duža ivica reprodukcije 2500–3500 piksela. Video radovi ili snimci instalacija i performansa (prethodno ostvarena dela i predlozi projekta) se šalju u mpg4 formatu u isečcima ne dužim od jednog minuta.

Konkursni materijal se ne vraća.


Napomena:

Na sajtu Realizatora/Ministarstva nalazi se lista obavezne dokumentacije koju učesnici podnose na konkursu. Na sajtu se nalazi i prijavni formular, tabela i tlocrt/presek paviljona koji se mogu preuzeti tokom trajanja konkursa.


07.
KONKURSNI ROKOVI

Konkurs počinje da teče od subote 9. oktobra 2021. godine.

Krajnji rok za predaju predloga je ponedeljak, 8. novembar 2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Muzeja savremene umetnosti msub.org.rs i Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs kao i na telefone: 011/ 3676 291 (Realizator) i 011/ 3398 175 (Ministarstvo).

Stručni savet će nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor najbolje ocenjenih projekata, s tim da će odabrani umetnici/kustosi (autorski timovi), imati dodatno vreme za pripremu prezentacije i intervjua, koji će biti obavljeni u periodu do 25. novembra 2021. godine. Imena odabranih autora/autorskih timova kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva.


08. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PROJEKATA

Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:
– umetnički kvalitet i inovativnost projekta;
– jasno definisan koncept projekta;
– korespondiranje, u određenoj meri, sa centralnom temom ili kritički osvrt na istu;
– osmišljena arhitektura i dizajn postavke;
– tehnička izvodljivost pri realizaciji;
– usklađen i racionalan budžet u propisanim okvirima;
– potencijal za pravovremeno izvođenje, u odnosu na rokove;
– ugled u stručnoj javnosti;
– reference i na međunarodnom planu (učešće na relevantnim izložbama i programima u muzejima, centrima savremene umetnosti i bijenalnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu i drugim reprezentativnim međunarodnim manifestacijama savremene umetnosti);
– doprinose uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje kao i afirmaciji savremene umetničke scene Srbije u inostranstvu.


09. NAČIN REALIZACIJE IZABRANOG PROJEKTA

Prvoplasirani konkursni projekat predstavlja osnovu za prezentaciju Republike Srbije na 59. Međunarodnoj izložbi umetnosti u Veneciji 2022. godine.

Ustanova realizator nastupa Srbije na 59. Bijenalu umetnosti u Veneciji 2022. godine je Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Ušće 10, blok 15, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: Realizator).


10. PRAVA I OBAVEZE AUTORA IZABRANOG PROJEKTA

Sva autorska prava zadržava autor konkursnog projekta. Autor / autorski tim je dužan da poštuje uslove raspisa i Opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije projekta, nakon završetka Konkursa. Autorski timovi treba da ovlaste jednog predstavnika, za sve kontakte oko realizacije projekta. Odabrani autor / autorski tim mora da se uklopi u finansijski plan i dinamiku realizacije koju određuje Realizator.

Odabrani umetnik/kustos (autorski tim), treba da se saglase sa eventualnim primedbama i sugestijama Stručnog saveta i Komesara. Saglasnost daje autor ili ovlašćeni predstavnik autorskog tima koji se i obavezuje da će se pridržavati usvojenog koncepta.

Autorski tim je u obavezi da realizuje svoj projekat.

Nakon izbora projekta, potpisaće se poseban ugovor koji će regulisati vlasničke i autorske odnose između autora i ustanove – realizatora.


11. PLANIRANA SREDSTVA
 

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva u ukupnom iznosu
do 10.000.000,00 dinara (bruto) za sledeće stavke (date tabelarno):

– produkciju i postprodukciju projekta (tehnički opis, opis izrade i rokovi, detaljan predračun za realizaciju);
– postavku i opremanje izložbe (tehnički opis, intervencije u prostoru, tehnička i druga oprema za postavku);
– troškove štampanja kataloga (uz sinopsis kataloga) i promo materijala;
– transportne troškove;
– honorare (autora i stručnih saradnika)


12. PLANIRANI TERMINI

Trajanje 59. Međunarodnogbijenalaumetnosti u Veneciji 2022. godine:
23. april – 27. novembar 2022. godine (vernisaž 20–22. april 2022.)

Dinamiku realizacije određuje Realizator.


13. PROMOTIVNI MATERIJAL

Izabrani autorski tim će biti dužan da, u saradnji sa Realizatorom, Komesarom i Stručnim  savetom, pripremi materijal svog projekta za zvanično predstavljanje na 59. Bijenalu umetnosti u Veneciji 2022. godine i to:
– Materijale za medije
– Materijal za glavni katalog (predviđen broj strana)
– Osnovne informacije za promotivni materijal
– Materijal za zvanični veb sajt
– Druge promotivne materijale (po potrebi)

U Beogradu, 9. oktobra 2021. godine

Formular za prijavu – 59. Bijenale u Veneciji 2022

Tlocrt – presek paviljona