REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO KULTURE

KONKURS ZA PREDLOG PROJEKTA

ZA PREDSTAVLjANjE REPUBLIKE SRBIJE NA

 1. MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI SAVREMENE UMETNOSTI

 U VENECIJI 2024. GODINE

OPŠTI KONKURSNI USLOVI

 1. RASPISIVAČ

U ime Ministarstva kulture Republike Srbije

Muzej savremene umetnosti i Fondacija Muzeja savremene umetnosti

(u daljem tekstu: Realizator)

 1. KARAKTER KONKURSA

Karakter konkursa:

Konkurs je republički.

Prema vrsti konkurs je javni, neanonimni.

Prema zadatku konkurs je idejni, konceptni.

Prema obliku konkurs je dvostepeni.

 1. CILj KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Cilj konkursa je izbor projekta koji će predstavljati Republiku Srbiju u paviljonu „Srbija” u Đardinima u okviru 60. Međunarodne izložbe savremene umetnosti u Veneciji 2024. godine.

Jubilarno, 60. Bijenale umetnosti u Veneciji pod naslovom „Stranci svuda” (Stranieri Ovunque) održaće se u periodu od 20. aprila do 24. novembra 2024. godine.

Fokus predstojećeg 60. Bijenala umetnosti biće na umetnicima koji su i sami stranci, imigranti, iseljenici, pripadnici dijaspore, emigranti, prognani i izbeglice – posebno oni koji su se kretali između globalnog juga i globalnog severa.

Naslov centralne izložbe 60. Bijenala umetnosti u Veneciji 2024. godine: „Stranci svuda” (Stranieri Ovunque) prema izjavi kustosa Adrijana PEDROSA (Adriano Pedrosa), preuzet je od umetničkog kolektiva Kler Fonten (Claire Fontaine) iz Pariza i Palerma i njihove serije radova iz 2004. godine. U pitanju su neonske skulpture u različitim bojama koje na skoro svim jezicima ispisuju reči „Stranci svuda”, dok sam termin vodi poreklo od imena torinskog kolektiva koji se borio protiv rasizma i ksenofobije u Italiji početkom 2000-ih: Stranieri Ovunque.

Kako se navodi u saopštenju kustosa Pedrose: „Pozadina ovog rada je svet pun višestrukih kriza koje se tiču kretanja i postojanja ljudi širom zemalja, nacija, teritorija i granica, a koji se suočavaju sa opasnostima i zamkama jezika, prevoda i etničke pripadnosti, izražavajući razlike i nesklad uslovljenih identiteta, nacionalnosti, rase, pola, seksualnosti, bogatstva i sloboda. Fraza „Stranci svuda” ima (barem) dvostruko značenje. Pre svega, gde god da idete i gde god da se nalazite uvek ćete naići na strance — oni/mi smo svuda. Drugo, gde god da se nađete, uvek ste, istinski i duboko u sebi, stranac”. U obrazloženju teme 60. Bijenala umetnosti u Veneciji, kustos Pedrosa dodaje: „Figura stranca je povezana sa strancem, stranierom (straniero), estranho (estranho), etranže (étranger), pa se izložba razvija i fokusira na produkciju i drugih srodnih subjekata: kvir (queer) umetnika, koji se kretao unutar različitih seksualnosti i polova, često bivao proganjan ili stavljen van zakona; umetnik autsajder, koji se nalazi na marginama sveta umetnosti, slično kao autodidakt i takozvani narodni umetnik; kao i autohtoni umetnik, koji se često tretira kao stranac u svojoj zemlji. Produkcija ovih umetnika je primarni fokus 60. Bijenala i predstavlja Jezgro savremenosti međunarodne izložbe. (…)

https://www.labiennale.org/it/arte/2024

U tom kontekstu samo Bijenale – međunarodna manifestacija sa brojnim zvaničnim učešćem različitih zemalja – oduvek je bila platforma za izlaganje radova stranaca iz celog sveta. Tako će 60. Međunarodna izložba umetnosti Bijenale u Veneciji biti slavlje stranih, udaljenih, autsajdera, kao i onih autohtonih.

Imajući u vidu  centralnu temu 60. Bijenala umetnosti u Veneciji 2024. „Stranci svuda” Ministarstvo kulture poziva sve zainteresovane umetnike, kustose ili autorske timove da se prijave na Konkurs.

 1. KRITERIJUMI KONKURSA

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Komesara i Stručnog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora
60. Bijenala u Veneciji 2024. godine.

Poziv se upućuje umetnicima/ kustosima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Komisija – Stručni savet imenovan od strane Ministarstva i Komesar nastupa.

 

 1. USLOVI KONKURSA

 

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.

Imajući prvenstveno u vidu iskustvo i prethodni rad, na konkurs se mogu prijaviti umetnici/kustosi (autorski timovi), sa nezavisne scene kao i iz ustanova kulture.

Predloženi umetnici i/ili kustosi treba da imaju zapažene aktivnosti kao što su samostalna izlaganja, autorski projekti, grupna izlaganja, ili koautorski projekti, realizovani u značajnim domaćim, regionalnim i međunarodnim muzejima i centrima savremene umetnosti kao i na značajnim regionalnim i međunarodnim manifestacijama.

 

Napomena:

Podnosilac prijave mora biti pravno lice registrovano u Srbiji.

 1. PREDAJA KONKURSNOG PROJEKTA I ROKOVI

Konkurs je otvoren od 2. septembra do 2. oktobra 2023. godine.

Celokupna dokumentacija šalje se:

1) u elektronskom obliku na adresu:

pavilionserbia@msub.org.rs

kao i

2) putem pošte (u istom roku), pri čemu je verodostojna potvrda (žig pošte) o blagovremenom slanju pošiljke.

Učesnici konkursa će svoje projekte, neanonimno, u zapečaćenom omotu sa naznakom:

„Konkurs – 60. Bijenale u Veneciji 2024”,

dostaviti na adresu:

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

Ušće 10, blok 15

11000 Beograd

Predlozi koji stignu posle navedenog roka neće se razmatrati.

Napomene:

Vizuelni materijal snimiti na CD ili DVD (slanje poštom), a elektronski dostaviti u jednom ZIP folderu putem platformi za slanje fajlova (Sendspace, WeTransfer) ili putem imejla (ukoliko ukupno ne prelaze 20 MB).

Fajlovi koji se šalju internet platformama i na CD/DVD-u ne smeju ukupno biti veći od 100 MB.

Vizuelni materijal sačinjava 10 reprodukcija prethodno izvedenih radova (samostalnog autora ili ukupno 10 reprodukcija svih autora u slučaju grupne prezentacije) i 5–10 skica predloženog projekta, 3D vizuelizacija, kolaža ili tehničkih crteža. Preporučeni format je jpg, duža ivica reprodukcije 2500–3500 piksela. Video radovi ili snimci instalacija i performansa (prethodno ostvarena dela i predlozi projekta) se šalju u mpg4 formatu u isečcima ne dužim od jednog minuta.

Konkursni materijal se ne vraća.

Napomena:

Na sajtu Realizatora/Ministarstva nalazi se lista obavezne dokumentacije koju učesnici podnose na konkursu. Na sajtu se nalazi i prijavni formular, tabela i tlocrt/presek paviljona koji se mogu preuzeti tokom trajanja konkursa.

 1. KONKURSNI ROKOVI

Konkurs počinje da teče od subote 2. septembra 2023. godine.

Krajnji rok za predaju predloga je ponedeljak 2. oktobar 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Muzeja savremene umetnosti – www.msub.org.rs i Ministarstva kulture – www.kultura.gov.rs kao i na telefone: 011/3676 288 (Realizator) i 011/3398 175 (Ministarstvo).

Stručni savet će nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor najbolje ocenjenih projekata, s tim da će odabrani umetnici/kustosi (autorski timovi), imati dodatno vreme za pripremu prezentacije i intervjua, koji će biti obavljeni u periodu do 10. novembra 2023. godine. Imena odabranih autora/autorskih timova kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva, najkasnije do 1. decembra 2023. godine.

 1. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PROJEKATA

 

Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:

– umetnički kvalitet i inovativnost projekta;

– jasno definisan koncept projekta;

– korespondiranje, u određenoj meri, sa centralnom temom ili kritički osvrt na istu;

– osmišljena arhitektura i dizajn postavke;

– tehnička izvodljivost pri realizaciji;

– usklađen i racionalan budžet u propisanim okvirima;

– potencijal za pravovremeno izvođenje, u odnosu na rokove;

– ugled u stručnoj javnosti;

– reference i na međunarodnom planu (učešće na relevantnim izložbama i programima u muzejima, centrima savremene umetnosti i bijenalnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu i drugim reprezentativnim međunarodnim manifestacijama savremene umetnosti);

– doprinose uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje kao i afirmaciji savremene umetničke scene Srbije u inostranstvu.

 1. NAČIN REALIZACIJE IZABRANOG PROJEKTA

 

Prvoplasirani konkursni projekat predstavlja osnovu za prezentaciju Republike Srbije na 60. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji 2024. godine.

Ustanova realizator nastupa Srbije na 60. Bijenalu umetnosti u Veneciji 2024. godine je Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Ušće 10, blok 15, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: Realizator).

 1. PRAVA I OBAVEZE AUTORA IZABRANOG PROJEKTA

Sva autorska prava zadržava autor konkursnog projekta. Autor/autorski tim je dužan da poštuje uslove raspisa i Opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije projekta, nakon završetka Konkursa. Autorski timovi treba da ovlaste jednog predstavnika, za sve kontakte oko realizacije projekta.

Odabrani autor/autorski tim mora da se uklopi u finansijski plan i dinamiku realizacije koju određuje Realizator.

Odabrani umetnik/kustos (autorski tim), treba da se saglase sa eventualnim primedbama i sugestijama Stručnog saveta i Komesara. Saglasnost daje autor ili ovlašćeni predstavnik autorskog tima koji se i obavezuje da će se pridržavati usvojenog koncepta.

Autorski tim je u obavezi da realizuje svoj projekat.

Nakon izbora projekta, potpisaće se poseban ugovor koji će regulisati vlasničke i autorske odnose između autora i ustanove – realizatora.

 1. PLANIRANA SREDSTVA

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva u ukupnom iznosu

do 12.000.000,00 dinara (bruto) za sledeće stavke (date tabelarno):

– produkciju i postprodukciju projekta (tehnički opis, opis izrade i rokovi, detaljan predračun za realizaciju);

– postavku i opremanje izložbe (tehnički opis, intervencije u prostoru, tehnička i druga oprema za postavku);

– troškove štampanja kataloga (uz sinopsis kataloga) i promo materijala;

– transportne troškove, kao i putne troškove autora i stručnih saradnika;

– honorare (autora i stručnih saradnika)

 1. PLANIRANI TERMINI

Trajanje 60. Međunarodne izložbe savremene umetnosti u Veneciji 2024. godine:

 1. april – 24. novembar 2024. godine (vernisaž 17–19. april 2024.)

Dinamiku realizacije određuje Realizator.

 1. PROMOTIVNI MATERIJAL

 

Izabrani autorski tim dužan je da, u saradnji sa Realizatorom, Komesarom i Stručnim  savetom, pripremi materijal svog projekta za zvanično predstavljanje na 60. Bijenalu umetnosti u Veneciji 2024. godine i to:

– Materijale za medije

– Materijal za glavni katalog (predviđen broj strana)

– Osnovne informacije za promotivni materijal

– Materijal za zvanični veb sajt

– Druge promotivne materijale (po potrebi)

U Beogradu, 2. septembra 2023. godine

Tlocrt Paviljona
Formular-za-prijavu-60.-Bijenale-u-Veneciji-2024

(desni klik, Save link as…)