Suvenir

Nazad na sve suvenire
Grafike

Kad napunim 45 (B)

Autor:
Lazar Bodroža

Format:
500x700 mm

Tehnika:
sito-štampa

Tiraž:
100 primeraka

© MSUB Beograd. Sva prava zadržana.