Награда „Лазар Трифуновић” за 2022. годину свечано је додељена нашем колеги, историчару уметности и кустосу Музеја савремене уметности, Мирославу Карићу за текст „Студија случаја”, објављен у истоименом каталогу публикованом поводом самосталне изложбе уметнице Биљане Ђурђевић, која је одржана у Салону Музеја савремене уметности у Београду од 25. марта до 23. маја 2022. године.

Награда „Лазар Трифуновић” се од 1993. године додељује са циљем да подстиче, развија и афирмише нове методолошке и интерпретативне моделе и приступе у писању о модерној и савременој визуелној уметности у штампаним и електронским медијима, и представља једино стручно признање које мотивише критичко мишљење у овој области.

Жири у саставу Дарка Радосављевић Васиљевић, Стеван Вуковић и Ана Ереш разматрао је предлоге приспеле на конкурс за Награду за 2022. годину, као и друге јавно доступне доприносе критичком мишљењу о модерној и савременој уметности објављене током ове године, и донео једногласну одлуку. Награда се додељује историчару уметности и кустосу Мирославу Карићу за текст
„Студија случаја”, објављен у истоименом каталогу публикованом поводом самосталне изложбе уметнице Биљане Ђурђевић.
„У овој монографској студији Мирослав Карић нуди слојевито структуриран интерпретативни оквир за разумевање рецентне уметничке праксе Биљане Ђурђевић који се темељи на познавању нових читања семантике савременог сликарства и његових трансмедијских искорака, као и на убедљивој контекстуализацији једног комплексног уметничког говора спрам друштвених и идеолошких оквира савремености. Карићев критички допринос писању о уметности, ослоњен на вештину да прецизно препозна и артикулише сложене референтне оквире које производе уметнички гестови, налази се у принципијелном професионалном настојању овог аутора да о савременој уметности мисли, говори и пише на основу систематског познавања локалне сцене и посвећеног ангажовања на афирмацији нових посматрања и исчитавања појава који се унутар ње јављају. Награђени текст, поред наведеног, потврђује и важност континуиране сарадње између кустоса и уметника као виталног подстицаја за перманентно освајање нових знања о савременој уметности”, образложио је жири.

Фотографије: Тања Дробњак