Akcija mirka nikolića „voda je (ne)život: radnička klasa ide na reku” je prefiguracija nadolazećih oblika osnovne organizacije udruženog rada, na zalasku fosilnog i pred naletom „zelenog” kapitalizma, u solidarnosti sa globalnim linijama otpora daljem kopanju, privatizaciji i eksploataciji tzv. „prirodnih” i „ljudskih resursa.”

Akcija nastavlja prethodno započeti posao, i odigrava se između Muzeja i ušća Save u Dunav, zajedno sa skupinom žabogriza. Udruženi rad se odigrava uz poetsko-kritiču improvizaciju koja pokušava da analizira i istorizuje trenutnu vanrednu društveno-klimatsku situaciju. Posetioci su dobrodošli u bilo kom trenutku i mogu da učestvuju u radu ili razgovoru o onome što dolazi posle, pored i pre, o društvu bez eksploatacije drugih, Prirode i ljudi.

Rad je nastavak nikolićevog priloga izložbi „Efekat pregleda”, i deo je njegovog tekućeg postdisciplinarnog istraživanja, koje je podržao Švedski istraživački saveta (Vetenskapsrådet) i Univerzitet u Linčepingu.

Kroz slušanje, razgovor i saradnju sa mestima i zajednicama, mirko nikolić radi na prefiguraciji i ostvarivanju klimatsko-društvene pravde. U skorijim projektima, kao deo različitih formacija i skupova, mirko se bavio pitanjima obnavljanja i isceljenja u devastiranim predelima koje proizvodi ekstraktivni kapitalizam, pluriverzalnom solidarnošću, zemaljskim reproduktivnim radom, i zajedništvom među različitim vrstama. Ova praksa se transverzalno kreće između umetnosti i humanističkih nauka, i poprima oblik istraživačkog i kreativnog pisanja, situiranih performansa i kulturnog organizovanja. Kao post-doktorand na Linčeping univerzitetu, mirko nikolić je trenutno angažovan na umetničko-istraživačkom radu o de-ekstraktivnoj klasnoj poetici.

sreda 15.9. – subota 18.9, 12-20 časova