U četvrtak 25. maja u 18. časova u Muzeju savremene umetnosti biće organizovano javno vođenje kroz izložbu Rez-linija-otisak.

Kroz izložbu vode: mr Mišela Blanuša i Miroslav Karić, kustosi izložbe

Na prvom javnom vođenju publika će biti u prilici da sazna nešto više o fenomenu grafičkog medija, koji u periodu između dva svetska rata u Kraljevini Jugoslaviji postaje sve zastupljeniji u stvaralaštvu umetnika koji su u jednostavnosti i vizuelnoj snazi grafike, kao i njenim mogućnostima multiplikovanja, prepoznali potencijal za neposredniju komunikaciju sa širom javnošću i širenje socijalno angažovane poruke.

Grafički medij će ne samo kao likovni izraz, suprotstavljen tada dominantnom slikarstvu građanskog modernizma, već i kao sredstvo političke borbe, agitacije o idejama levice i širenju klasne svesti, omogućiti mnogim umetnicima da tematizuju i problemski preispituju društveno-ekonomske kontekste u kojima se odvijala svakodnevna egzistencija gradskog i seoskog stanovništva, odnosno nehumane i teške uslove njihovog života i rada. Pozicija umetnika kao hroničara, kritičara, savremenika – saborca u borbi za bolji i pravedniji svet označila je promenu u percepciji uloge umetnosti u društvu i otvaranje ka različitim formama umetničkog udruživanja, kolektivnog delovanja i ideološkog povezivanja sa radničkim i političkim revolucionarnim u osvit Drugog svetskog rata.

Kustosi će govoriti i o konceptu izložbe koji je osmišljen kao dijalog dela umetnika iz kolekcije Muzeja, nastalih pretežno tokom četvrte decenije 20. veka, i savremenih umetnika i umetničkih grupa koji su izuzetno aktivni na domaćoj, regionalnoj i internacionalnoj sceni. Biće reči o interakciji koja se odvija s jedne strane unutar autorskih celina savremenih umetnika koje na različite načine direktno referišu i interpretriraju, uzimaju kao idejno polazište ili promišljaju nasleđe društveno angažovane umetnosti između dva svetska rata ali i vidljivom dijalogu između radova savremenih umetnika, povezanih bilo temama koje istražuju, bliskim poetikama, ili konkretnim prethodnim saradnjama i kolektivnim delovanjem. Izložbu Rez-linija-otisak mogli bi smo posmatrati kao prostor koji ujedinjuje kritički glas umetnika prema društveno-političkoj stvarnosti vremena u kojem su dela nastala i u kojem živimo.

Na izložbi je predstavljeno oko 100 umetničkih ostvarenja najpoznatijih stvaralaca iz muzejske kolekcije: Đorđa Andrejevića Kuna, Marijana Detonija, Sergija Glumca, Prvoslava Pive Karamatijevića, Mirka Kujačića, Otona Postružnika, Maksima Sedeja, Bratislava Stojanovića, Đurđa Teodorovića, Antuna Zupe a od savremenih umetnika radove Vladana Jeremića i Rene Redle, Siniše Ilića, Bojana Đorđeva, Darinke Pop-Mitić, KURS (Miloš Miletić i Mirjana Radovanović), Milice Ružičić i Nikole Radosavljevića.

Kustosi izložbe: mr Mišela Blanuša i Miroslav Karić