Izložba Smrt (na) ekranu umetnika Mladena Miljanovića nastala je kao rezultat umetničkog istraživanja u periodu od januara 2020. do druge polovine 2021. godine. Ovaj period obeležen je pandemijom korona virusa što će prouzrokovati da smrt postane centralna tema u gotovo svim medijima. Aktuelnu medijsku sliku – prezentaciju smrti, Miljanović tematizuje, kritikuje i pozicionira kao najznačajniji medijski i globalni događaj posle Drugog svetskog rata.

Koncept izložbe Smrt (na) ekranu dolazi kao svojevrsni kontinuitet umetničkog istraživanja slike kao substitucije života, kojom se Miljanović bavio i na izložbi Vrt uživanja predstavljenoj u paviljonu Bosne i Hercegovine na 55. Venecijanskom bijenalu (2013), i godinu dana kasnije u Beogradu.  Za razliku od prethodne, koncept aktuelne izložbe prezentuje slike smrti i smrt slike, i dolazi kao rezultat umetničke analize procesa komuniciranja smrti na globalnom nivou preko savremenih medija komunikacije: televizije, laptopova, mobilnih telefona, koje je umetnik izradio u formi objekata od granita koji čine ovu ambijentalnu instalaciju. Pomenuti objekti, izvedeni hiperrealistički, urađeni su tehnikom graviranja kamena koja se koristi prilikom izrade posmrtnih spomenika, koju je umetnik savladao radeći u kamenorezačkoj radnji pre upisa na akademiju.

Ovu tehniku Miljanović koristi kao neku vrstu subverzivnog umetničkog delovanja, ne samo sa namerom da bi ovekovečio medijsku sliku smrti, već i sam medij – ekran, kao prenosioca te poruke. Tematski okvir u kojem se predstavljena instalacija može tumačiti je višeslojna, ali glavni inspirativni okidač za nastanak ambijentalne instalacije Smrt na ekranu je prevenstveno pandemija korona virusa koja još uvek traje. Pandemija Covid 19 je snažno uzdrmala temelje svetskog demokratskog poretka, društva blagostanja i međuljudskih odnosa,  stvarajući “novu normalnost” i apoteozu kraja ere o fizičkoj bliskosti. U takvim uslovima mediji savremene komunikacije: televizori, laptopovi, mobilni telefoni, služe kao neka vrsta ekstenzije za prilagođavanje novom načinu života, komunikacije na distanci i borbi pojedinca protiv sve veće otuđenosti.

Nakon održanog javnog vođenja, posetioci će imati priliku da pogledaju video rad Smrt (na) ekranu.
—————–
Mladen Miljanović rođen je 1981. u Zenici. Srednju školu završio je u Doboju, posle čega je pohađao Vojnu školu rezervnih oficira. Po završetku vojnog roka, radio je u klesarskoj radionici na izradi nadgrobnih spomenika. Diplomirao je 2005. na smeru slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a magistrirao 2010. godine. Trenutno je u procesu izrade doktorskog umetničkog rada na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer novi mediji. Živi u Banja Luci, gde na Akademiji umjetnosti predaje umetnost novih medija.
Izlagao na 55. Venecijanskom bijenalu, 15. Video-bijenalu u Busanu, 13. Bijenalu u Kairu, pored ostalih grupnih izložbi. Njegovi samostalni projekti predstavljeni su širom sveta a izdvajaju se nastupi: MUMOK, Beč (2010); Galerija MC, Njujork (2012); Galerija acb, Budimpešta (2014–2017); Galerija A+A, Venecija (2012); Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka (2008); Neue Galerie, Grac (2007), te mnogi drugi. Dobitnik je regionalnih i međunarodnih nagrada za umetničku praksu.
www.mladenmiljanovic.com

Petak, 10.12.2021. u 18 časova
Salon MSUB, Pariska 14

*Usled pandemije uzrokovane virusom Covid 19, maksimalan broj koji može prisustvovati javnom vođenju je 20 posetilaca, stoga je neophodno prijaviti unapred svoje prisustvo putem mejla: info@msub.org.rs

Kustoskinja izložbe: Mišela Blanuša
Izložba je otvorena do 31. januara 2022. godine
Fotografija:  Bojana Janjić, MSUB