U razgovoru učestvuju:
Dr Sarita Vujković, muzejska savetnica i direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, i mr Mišela Blanuša, muzejska savetnica MSUB i kustoskinja izložbe.

Salon MSUB, Pariska 14
Sreda, 19. januara 2022. u 18h

Usled pandemije uzrokovane korona-virusom, maksimalan broj koji može prisustvovati javnom vođenju i predavanju je 20 posetilaca, stoga je neophodno prijaviti unapred svoje prisustvo putem mejla: info@msub.org.rs.
Izložba Smrt (na) ekranu je ambijentalna instalacija umetnika Mladena Miljanovića nastala kao rezultat dvogodišnjeg istraživanja koji obuhvata period od početka 2020. godine i pojave pandemije COVID 19 koja je prouzrokovala da tema smrti postane centralna u gotovo svim medijima. Umetnik takvu medijsku reprezentaciju smrti problemski postavlja, artikuliše i pozicionira kao najznačajniji globalni događaj.

Koncept Miljanovićeve izložbe Smrt (na) ekranu predstavlja svojevrsni kontinuitet istraživanja slike kao supstitucije života kojom se umetnik bavio kroz koncept izložbe Vrt uživanja prikazane u okviru paviljona Bosne i Hercegovine na 55. Venecijanskom bijenalu (2013). Pomenuti projekat beogradska publika je imala priliku da vidi na njegovom poslednjem samostalnom predstavljanju u Galeriji Kulturnog centra u Beogradu (2014).

Kontinuitet između dve izložbe polazište je za razgovor Sarite Vujković, komesarke BiH na 55. Venecijanskom bijenalu i jedne od kustosa izložbe Vrt uživanja (u saradnji sa dr Irfanom Hošićem) i Mišele Blanuše, kustoskinje Miljanovićeve aktuelne izložbe u Salonu MSUB Smrt (na) ekranu, kojom umetnik zaokružuje višegodišnja tematski (tema-smrt) i medijski (objekti od crnog granita sa graviranim crtežom) bliska istraživanja.

Za razliku od izložbe Vrt uživanja koja se više bavila značenjima pomenute teme kao i medija/materijala/umetničkih objekata u lokalnim kontekstima, koncept trenutne izložbe u Salonu MSUB predstavlja slike smrti i smrt slike kao rezultat umetničke analize procesa komuniciranja smrti na globalnom nivou. Umetnik fenomen tematizuje i dodatno problemski elaborira kroz upotrebu savremenih medija komunikacije: televizije, laptopova, mobilnih telefona, realizujući ih u formi objekata od granita koji čine kompleksnu ambijentalnu instalaciju.

Pored navedenih izložbi tokom razgovora Sarita Vujković će govoriti i o sveukupnoj umetničkoj praksi Mladena Miljanovića koga profesionalno prati još od studentskih dana, o njegovoj poziciji i značaju za banjalučku savremenu umetničku scenu na kojoj aktivno participira sa mnogim nama poznatim umetnicima, kao i o umetnikovom trasiranju veoma zapažene internacionalne karijere.

Izložbu možete pogledati do 31. januara 2022. godine.

Fotografija: Bojana Janjić, MSUB