U subotu 29. aprila u 13. časova u Muzeju savremene umetnosti biće organizovano stručno vođenje kroz izložbu Grad- mesto identiteta.

Kroz izložbu vodi: Svetlana Mitić, muzejska savetnica

Tokom stručnog vođenja, publika će imati priliku da se bliže upozna sa koncepcijom izložbe, sa nekim od ključnih aspekata identitetskih obeležija grada kao konteksta koji bitno određuje kolektivni identitet, ali i identitet samog umetnika.

Izložba Grad: mesto identiteta problematizuje načine na koje urbana sredina može da se posmatra kao mesto gradnje i kontinuiranog formiranja identiteta, ne samo osnovnog/suštinskog već i umetničkog. Kroz izložbene celine gradskih toposa predstavlja se ono što u užem i širem smislu definišemo kao gradsko (arhitektura, društvene i kulturne aktivnosti, oblici ponašanja, stil života i dr.) i što kao podidentitet, svojim prostornim i socijalnim odlikama, bitno određuje razvoj individualnih i kolektivnih modela delovanja i ophođenja. Asocijativno i tematski mapiraju se i jukstaponiraju umetnička dela od početka prošlog veka do ranih dvehiljaditih koja svojim širokim spektrom značenja na različite načine tretiraju pojedinca, od najočiglednijih pojedinosti kao što su fizičke karakteristike ili društvena angažovanost pa do najsloženijih unutrašnjih preispitivanja koja se mogu istovremeno sagledati i na nivou grupnog mentaliteta.

Izložba Grad: mesto identiteta nije strukturirana hronološki, već je podeljena u pet tematskih celina koje se mogu označiti kao odrednice/nivoi u promišljanju grada kao mesta tvorbe različitih vrsta identiteta i definisani su kao: Privatni prostori: svakodnevica u zajedništvu, Semiotika grada, Urbani svet / globalni grad, Subjekat i mesto i Distopija – utopija.

Unutar svake od pomenutih celina izdvojena su pojedina dela koja svojim značenjem na poseban način korespondiraju sa datim segmentom, a što je u formi kraćeg narativa sadržano u legendi pored dela. Izložba Grad: mesto identiteta obuhvata oko 130 dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti, pri čemu su uključeni radovi iz svih postojećih zbirki: Zbirke slikarstva od 1900. do 1950, Zbirke slikarstva posle 1950, Zbirke papirnog materijala (grafika, crtež, akvarel i dr.), Zbirke skulpture i instalacije i Zbirke fotografije, filma, videa i digitalnih medija.

Kustoskinje izložbe: MA Una Popović, Svetlana Mitić, mr Mišela Blanuša, Žaklina Ratković, dr Rajka Bošković.