Leksikon Tânja Ostojić (2011-17) je dugogodišnji regionalni interdisciplinarni, participativni istraživačko-umetnički projekat umetnice Tanje Ostojić koji uključuje saradnju sa ženama istog imena i prezimena.

Tanje Ostojić koje su uzele učešće u projektu su različitih nacionalnosti, pripadaju različitim generacijama i godištima, različitog su stepena obrazovanja, profesija, socijalnog statusa, kao i različitih životnih iskustava, ali se sve mogu sporazumeti na srpsko-hrvatskom jeziku i sve one ili njihovi roditelji potiču sa teritorije SFRJ.

Putem personalizovanog sociološkog istraživanja i direktne društvene i kreativne razmene, umetnica Tanja Ostojić kreira mape koje dokumentuju ratne, posleratne i ekonomske migracije, te teme identiteta i roda, kao i pristupa edukaciji i uslovima zaposlenja i privređivanja ovih tridesetak imenjakinja. Na izložbi će biti prikazan deo arhive sociološkog istraživanja, radovi nastali u kreativnim radionicama, kao i foto i video dokumentacija susreta, dela socijalne i kreativne razmene. Radovi u terakoti nastali su 2013. godine na radionici u okviru Simpozijuma TERRA u Kikindi, dok su radovi u tehnici dokumentarnog veza nastali na radionicama u Goethe-Institutu u Beogradu januara 2017, u Muzeju savremene umjetnosti Banjaluka marta 2017. i Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb aprila 2017. u saradnji sa beogradskom umetnicom Vahidom Ramujkić.

Socio-antropološko istraživački deo projekta Tanja Ostojić je realizovala tokom svoje dvogodišnje istraživačke stipendije na GS Univerziteta umetnosti u Berlinu (2012-14). Tokom realizacije projekata u 2017. godini umetnica je uspostavila i uspešnu saradnju sa Goethe-Institutom u Beogradu, sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske Banjaluka, Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, Muzejom savremene umetnosti Beograd i Muzejom moderne i suvremene umjetnosti Rijeka. Pored kreativnih radionica u muzejima u regionu održavaju se i stručna vođenja kroz aktuelne izložbe i muzejske kolekcije za učesnice projekata koje su tokom njegovog razvoja i realizacije otkrile i počele da razvijaju svoje umetničke potencijale.

Intervjui sa Tanjama Ostojić i njihovi omiljeni recepti sastavni su deo izložbe i istoimene knjige u izdanju LADA -Live Arts Development Agency London i MSU Beograd, koja je u pripremi.

Nakon Beograda izložba će se preseliti u Atelje MMSU Rijeka (od 10.8. do 7.9. 2017.) gde se planira održavanje još jedne kreativne radionice.

Dokumentarni vez je tehnika dokumentovanja društvene stvarnosti koju od 2008. razvijaju Vahida Ramujkić i Aviv Kruglanski. U procesu rada oni koriste prednosti tradicionalne tehnike, kao što je na primer sporost izrade, da bi otvorili prostor i platformu za dijalog, razmenu ideja i stavova koji se materijalizuju kroz rad i utkivaju u kompoziciju „vezenog leksikona“. U okviru projekta Leksikon Tânja Ostojić umetnice Tanja Ostojić i Vahida Ramujkić ostvarile su saradnju i u radionicama sa grupom imenjakina Tanje Ostojić realizovale tapiseriju velikog formata. Takav kompleksni participativni umetnički i sociološki projekat otvorio je i brojna društvena pitanja. Kroz zajednički rad na tapiseriji postavilo se tako pitanje identiteta i pozicije žena u današnjim društvima i promišljala se njihova pozicija u procesu rada. Prateći principe Dokumentarnog veza finalna tapiserija konstituisana je kao zajedničko vlasništvo.

Tanja Ostojić (rođena 1972. godine u Užicu) je performans i interdisciplinarna umetnica nastanjena u Berlinu. Studirala je umetnost u Beogradu, Francuskoj i Nemačkoj. Pretežno deluje iz perspektive žene migrantkinje, dok političko pozicioniranje, humor i integracija gledalaca definišu njen pristup radu. Od 1994. godine predstavila je svoj rad na velikom broju izložbi i festivala širom sveta, uključujući Feminism is Politics!, Pratt Manhattan Gallery New York (2016), Busan Biennale, Južna Koreja (2016), Homosexualität_en, Deutsches Historisches Museum Berlin (2015), Economy CCA Glasgow (2013), Tanja Ostojić: Body, Politics, Agency, Škuc Galerija, Ljubljana (2012), Call the Witness Romski paviljon, Bijenale u Veneciji (2011), Global Feminisms, Brooklyn Museum, New York (2006), Plato of Humankind, Bijenale u Veneciji (2001).

Kustos: Zoran Erić