Nova samostalna multimedijalna izložba No Longer and Not Yet, umetničkog para diSTRUKTURA bavi se promenama i novonastalim liminalnim prostorima u okviru velikog građevinskog poduhvata u beogradskoj Savamali.

Ova granična zona, ili međuprostor u kome se odigrava urbana, arhitektonska ali i socijalna i politička transformacija, čita se kao mesto tranzicije, čekanja i dezorjentacije koje se vremenski nalazi između onoga što je bilo i onoga što će biti.

To su prostori razgraničenja između spoljašnjeg i unutrašnjeg, javnog i privatnog, istorije i budućnosti, realnog i virtuelnog, na rubu transformacije, postojanja i nestajanja. Takvi prostori postaju simptom društva u tranziciji i svojom ambivalentnošću ukazuju na odnos između totalitarizma i liberalizma, socijalizma i kapitalizma, totalitarne laži i svakodnevnog života.

Umetnička grupa diSTRUKTURA u svojoj dosadašnjoj umetničkoj praksi, razmatra proširene pojmove prirode danas, bilo da se radi o prirodi, pseudo-prirodi ili sintetički stvorenoj prirodi, odnosno urbanim konstelacijama. Namera je definicija odnosa u novoformiranim strukturama koje, bilo realne ili simulirane, tvore realnost savremenog života. U njihovim radovima motivi prirode i gradova širom sveta postaju objekat  izolovane kontemplacije pozivajući i posmatrača da se toj kontemplaciji pridruži.

U svojim istraživanjima urbanog prostora, diSTRUKTURA često prati model situacionističkih psihogeografija koje se oslanjaju na koncept urbanog lutalaštva kao strategije za istraživanje gradova. Ovakva strategija, koja nalikuje igri, u sebi sakuplja sve ono što vodi pešaka van predvidljivih putanja i uvodi ga u novu spoznaju urbanog pejsaža, sa ciljem da mapira neotkrivene prostore i manje poželjne a često veoma lične putanje. Jedan takav rad u formi video rada nastao je 2013. godine na prostoru Savamale u Beogradu i otkrivao je tokove strujanja, putanja Savamale koja nisu definisana njenom arhitekturom već emocijama i sećanjima njenih stanovnika. Upravo ovaj rad poslužio je kao polazište za novu izložbu u Salonu, koja taj prostor posmatra sada sa vremenskom distancom od šest godina, čineći vidljivim velike arhitektonske, urbanističke ali i  političke transformacije.

Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za slikarstvo. Od 2005. rade zajedno kao umetnički duo diSTRUKTURA, razmatrajući proširene pojmove prirode danas, bilo da se radi o prirodi, pseudo-prirodi ili sintetički stvorenoj prirodi, odnosno urbanim konstelacijama, sa namerom da definiše odnose u novoformiranim strukturama koje tvore realnost savremenog života. Učestvovali su na preko 30 samostalnih i više od 60 grupnih izložbi u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Rumuniji, Francuskoj, Italiji, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Luksemburgu, Švajcarskoj, Japanu, Slovačkoj, Češkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Finskoj i Egiptu. diSTRUKTURA je učestvovala u artist-in-residence programima i radionicama u Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Sloveniji, Italiji, Finskoj, Egiptu i Srbiji. Dobitnici su više nagrada i stipendija od kojih i Polok-Krasner (Pollock-Krasner) grant za 2015. godinu. Njihovi radovi se nalaze u preko 15 javnih i privatnih kolekcija.

Mirjana Peitler radi i živi u Gracu. Diplomirala je elektrotehniku na FTN u Novom Sadu i istoriju umetnosti na KFU u Gracu. Od 2003. organizuje i vodi projekte u umetnosti sa težištem na istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Od 2008. do 2012. godine vodi prostor Medienkunstlabor im Kunsthaus Graz, gde se bavi produkcijom i prezentacijom višemedijalnih instalacija. Udruženje GISAlab (GirlsIsScienceandArtlab) osnovala je 2011. godine, koje radi kao eksperiment na polju interakcije nauke, tehnike i umetnosti, a u svrhu pružanja mogućnosti ženskoj populaciji za razvijanje interesovanja u ovim oblastima. Aktivna je u udruženjima kunst.ost i kultur.at. Trenutno je na  postdiplomskim studijama iz oblasti politika i kulture sećanja u  javnom prostoru.

Kustos izložbe: Mirjana Peitler