> okupacija javnih ustanova od strane aktivista i umetnika bez radnog i stambenog prostora (i gostiju-volontera)

U okviru međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, u Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića održane su otvorene radionice grupe Škart pod nazivom DOMUZEJ 1. Grupa Škart kombinuje razna iskustva: poeziju, grafički dizajn, arhitekturu, performans, društveni angažman, a svoje ulične samizdat/samodat akcije izvodili su širom sveta, od Belgije do Koreje. Tokom trajanja konferencije Legat Čolaković je osim prostora za izlaganje postao radionica za proizvodnju, učenje i kreiranje. Članovi grupe su sa svojim prijateljima iz regiona i sveta živeli i stvarali u galeriji uz učešće zainteresovanih posetilaca.

Na izložbi koja prati radionicu predstavljena je dokumentacija sa prethodnih projekata.

učesnici:
škart
+ grupa PfandTasche, Berlin
+ studenti akademije La Cambre, Brisel
+ grupa Nova Radinost, Zemun-Zrenjanin
+ grupa Krakatak
+ aktivisti, studenti i đaci iz Vranja, Kraljeva, Novog Sada, Beograda
= 30 ostanika

dokumentacija:
plakati i produkti kolaborativnih projekata grupe škart (1990-)

aktivnosti:
08-10h > doručak i lične stvari
10-14h > poseta konferenciji (Grafički) Dizajner: Autor ili…
14-15h > ručak
15-20h > radionice
20-21h > večera
21-23h > diskusije, projekcije, prezentacije, koncerti, akcije
23-24h > pretvaranje radnih u spavaće prostore
24-08h > spavanje

program radionica:
sreda 28. mart, 15-20h > uradi-sam: otpadne poetske tašne + politički plakat
četvrtak 29. mart, 15-20h > uradi-sam: otpadne poetske tašne + politički plakat
petak 30. mart, 15-20h > uradi-sam: otpadne poetske tašne + politički vez
subota 31. mart, 15-20h > uradi-sam: otpadne poetske tašne + politički vez

akcije:
– ulične akcije, koncerti i prezentacije u susednim javnim ustanovama (bolnice, škole, …)

organizaciona pomoć:
grupa 484

materijal za radionice/podrška:
Živimo zajedno, Alma Quattro

ŠKART (scarto/rejects/ausschus) je nastao 1990. godine u napuštenom grafičkom ateljeu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Konstantnim produktivnim sukobom unutar grupe probaju se mogućnosti ukrštanja i primene različitih medija, od poezije i muzike, preko samizdata i performansa, do dizajna i drušvenog aktivizma.

“Arhitekturom ljudkih odnosa” inicirane su razne aktivnosti: Horkeškart, hor Proba, Ženske i muške vezilje, Pesničenje.

www.skart.rs
…………………………………………………………

Autor projekta, organizator i producent međunarodne konferencije(Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik je nevladina organizacija BLOKOVI. Projekat međunarodne konferencije realizuje se treću godinu za redom u partnerstvu sa Kulturnim centrom Beograda, Fakultetom za medije i komunikacije, ERSTE bankom, Fondom za otvoreno društvo, UK Parobrod, Muzejom savremene umetnosti, Kulturnim centrom Grad, Beogradskom tvrđavom i štamparijom Publikum.

Nevladina organizacija Blokovi
ngo.blokovi@gmail.com
www.blokovi.org