Uvodno javno vođenje ko-kustosa Zorana Erića osvetliće koncepciju čitavog projekta „Efekat pregleda“.

Fokus vođenja će biti na kustoskoj strategiji osmišljenoj za realizaciju projekta i neminovnom prilagođavanju pandemiji koronavirusa. Biće predstavljeno šest podtema projekta i način na koji se one mogu pratiti kroz postavku izložbe. Još jedna bitna tema biće smernice održivosti projekta i metodologija rada na izložbi koja se bavi ekološkim problemima. Konačno, u uvodnom vođenju biće predstavljeni radovi umetnika/ca koji su poducirani upravo za projekat „Efekat pregleda“.