Povodom 100 godina od rođenja Miodraga B. Protića (1922 – 2014.) jednog od inicijatora ideje o osnivanju Muzeja savremene umetnosti, kao i njenog prvog, dugogodišnjeg upravnika (1965 – 1980), potom značajnog likovnog stvaraoca i teoretičara umetnosti, autora brojnih monografija i studija o modernoj umetnosti, Muzej obaveštava javnost da će ovaj značajan jubilej biti obeležen dešavanjima u različitim galerijskim i muzejskim prostorima a čiji je pokrovitelj Muzej savremene umetnosti.

Tim povodom organizujemo konferenciju za medije u četvrtak 28. aprila u 12 časova u Sali Miodrag B. Protić u Muzeju savremene umetnosti, Beograd.

Prisutnima će se obratiti i o programu obeležavanja jubileja govoriće: direktorka Muzeja savremene umetnosti Marijana Kolarić, Aleksandar Milojević, Galerija Rima, Jelena Borović Dimić, Zamak kulture Vrnjačka Banja i Svetlana Mitić, Muzej savremene umetnosti, Beograd.

Obeležavanje jubileja počinje izložbom likovnih ostvarenja Miodraga B. Protića u prostoru Galerije Rima u Beogradu, pod nazivom Miodrag B. Protić: Povodom stogodišnjice od rođenja. Autor ove izložbe je prof. dr. Jerko Denegri.

Tokom meseca jula, jubilej će obeležiti i Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji, gde će u centralnom galerijsko-muzejskom prostoru biti realizovana izložba, U semantičkom ključu, sa izborom dela iz opusa umetnika kao i biografsko dokumentarnim materijalom vezanim za rani period rada i života autora, koji je nesumnjivo bio tesno povezan sa Vrnjačkom Banjom.

Kao pokrovitelj jubileja, Muzej savremene umetnosti stogodišnjicu od rođenja svog prvog upravnika, obeležiće izložbom u Galeriji – Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, koja će biti otvorena 20. oktobra, na dan otvaranja zgrade Muzeja kao i praznika oslobođenja grada Beograda.

Izložba u Galeriji – Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića pored reprezentativnih dela Miodraga B. Protića koja se nalaze u kolekciji Muzeja savremene umetnosti, predstaviće i raznovrsnu dokumentarnu građu iz arhive Odeljenja za umetničku dokumentaciju Muzeja.

Izložba će predstaviti proces nastanka i delovanja Moderne galerije (1958. godine), a potom i Muzeja savremene umetnosti 1965. godine, kao prve ustanove na jugoslovenskom umetničkom prostoru koja je kontinuirano pratila razvoj jugoslovenske moderne i savremene vizuelne umetnosti. U tom kontekstu biće prikazan Protićev angažman, u prve dve decenije postojanja Muzeja, kao upravnika ove institucije.

Naročita pažnja biće posvećena njegovim aktivnostima u konstituisanju ustanove, stvaranju institucije sa jasnom koncepcijskom orijentacijom, i u skladu sa tom orijentacijom i tada pokrenutim značajnim poduhvatima Muzeja, poput serije izložbi Jugoslovenska umetnost XX veka, zatim brojnim monografsko retrospektivim izložbama, i posebno važnom segmentu radu na unapređenju i uspostavljanju međunarodne saradnje sa relevantnim muzejskim centrima u svetu.

Nakon izložbe u Legatu Čolaković, drugi deo jubileja biće obeležen simpozijumom priređenim u prostoru Muzeja savremene umetnosti. Simpozijum će biti fokusiran na tri najznačajnija aspekta rada Miodraga B. Protića: njegov doprinos na planu umetnosti kao stvaraoca, doprinos u oblasti pisanja likovne kritike i proze, kao i za Muzej najznačajniji doprinos u promovisanju i stvaranju muzejskih vrednosti koje su i danas prisutne u radu Muzeja. Simpozijum predviđa učešće kolega muzealaca, umetnika i teoretičara umetnosti iz zemlje i regiona.