Sa zadovoljstvom vas pozivamo na promociju kataloga „Paradigma doma: Novo mesto pripadanja” Vesne Perunović kojim je zaokružena njena nedavna samostalna retrospektivna izložba, održana u prostoru Galerije-legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

U periodu od 10. marta do 21. maja 2023. godine publika je imala priliku da vidi izložbu koja je tematski rezimirala poslednjih skoro dvadesetak godina u radu srpsko-kanadske umetnice Vesne Perunović, a čiji je kustos bio Miroslav Karić. Na promociji kataloga biće reči o temama koje su bile u fokusu Vesninih istraživanja i promišljanja ličnog imigrantskog iskustva koje će je vremenom uvoditi u šira problemska bavljenja pojmom identiteta u migratornim kretanjima, presipitivanjem koncepta barijera i granica, izmeštanja u kontekstu transnacionalne i transkulturalne realnosti današnjeg sveta. Sledom toga fenomen doma, jedna od dominatnih tematskih linija u Vesninom bogatom opusu u okviru koje umetnica iz perspektive permanentnog menjanja karaktera savremenog lokalnog i globalnog konteksta, velike mobilnosti i frekventnih dislociranja, migracija prisilom i izborom, otvara niz pitanja o načinima na koji se percipira domicilni prostor. Izložba je razmatrala pojam doma od fizički definisanog, neposrednog životno-formativnog i protektivnog okruženja do njegovog razumevanja kao fleksibilnog koncepta, tranzitornog mesta i stanja koje se konstituiše u procesima, u ostvarivanju veza sa drugima i sa svetom. Takođe, izložba je bila koncipirana da se kroz izbor samih radova predstavi širina umetničke prakse Vesne Perunović karakteristične u rasponu vizuelnih izraza od crteža, objekata, preko instalacija, videa do fotografije i performansa.

Kao izdavač Muzej savremene umetnosti Beograda ima veliko zadovoljstvo da prezentuje katalog koji na 148 strana obuhvata autorske tekstove kustoskinje Magde Gonazalez-More, kustoskinje i likovne kritičarke Korine Gaznavi, spisateljice i umetnice Debi O’Rurk, kustosa Miroslava Karića, kao i bogatu fotodokumentaciju radova i postavke izložbe.

Vesna Perunović (1960) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1987. godine. Od 1988. živi i radi u Torontu. Izlagala je na više stotina izložbi u Kanadi, Sjedinjenim Državama, Evropi, Aziji i Južnoj Americi. Nedavno je učestvovala na Bijenalu u Havani, Kuba (2019), u okviru izložbe Ad Infinitum, kao i u četvorogodišnjem projektu Evropske unije Risk Change (2016–2020) koji se bavio fenomenom migracija. Učestvovala je u brojnim međunarodnim umetničkim rezidencijama širom sveta: ISCP u Njujorku, Red Gate u Pekingu, Glogauar u Berlinu, Risk Change na Malti, Galerija Miz Istanbul, Banff Residency u Alberti, Kanada. Njeni izložbeni projekti Emblems of Enigma (2007–2009) i Borderless (2009–2011) predstavljeni su u muzejima i galerijama u Kanadi i istočnoj Evropi. Vesna Perunović je dobitnica nagrade T.F.V.A. (2005), kao i brojnih grantova Umetničkog saveta Kanade, uključujući prestižni OAC Chalmers Fellowship Grant (2019) za projekat The Politics of Exile and Compassion.

Na promociji svi zainteresovani će moći da kupe katalog po sniženoj ceni od 2000 dinara.

Štampanje kataloga su podržali: Canada Council for the Arts / Kanadski savet za umetnost, Ontario Arts Council / Savet za umetnost Ontarija, Toronto Arts Council / Savet za umetnost Grada Toronta

Ponedeljak 2. oktobar 2023. godine u 18:30h / Sala Protić, Muzej savremene umetnosti 

Na promociji govore: Vesna Perunović, umetnica, Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Svetlana Mladenov, istoričarka umetnosti i Miroslav Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu