Muzej savremene umetnosti Beograd Vas poziva na Simpozijum Dani Zorana Gavrića 16. i 17. decembra 2022. godine od 10 do 17 časova.
Na predlog Društva za očuvanje sećanja na prof. dr Zorana Gavrića, Muzeja savremene umetnosti i Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje se prvi Simpozijum o odnosima umetnosti, nauke i sećanja u ugovorima tumača pod nazivom Dani Zorana Gavrića.

Simpozijum je posvećen večitom razmatranju problema koji se javljaju u odnosima umetnosti i društva, kojima je i Zoran Gavrić bio uvek predan. Debate o uslovima nastanka umetnosti, njenoj ulozi u privatnom i javnom životu, te o podršci i uzvratnom delovanju institucija na njen razvoj, nikada ne mogu zastareti, na ovom Simpozijumu ograničene su samo jednom starom metaforom kritičke nauke – brakovi iz interesa.

Cilj Simpozijuma je da se ove teme aktuelizuju kroz bijenalni susret istoričara i teoretičara umetnosti, muzealaca, kolekcionara i galerista, susret u čijem će središtu biti ugovori tumača o odnosima umetnosti, nauke i sećanja.
Prvi Simpozijum Dani Zorana Gavrića je posvećen njegovom delovanju u našoj muzejskoj i akademskoj praksi.
Prvi dan će biti posvećen sećanjima na rad i delo kolege Zorana Gavrića, dok će drugi dan pružiti uvid u razumevanje njegovog dela u radu mladih naučnika.

„Brakovi iz interesa“ između muzeja i istorije umetnosti s jedne strane, i umetnosti i javnih politika u kulturi s druge strane, opstaju u našem vremenu iz čiste inertnosti, iako je svim akterima jasno da više ne postoji društvena stvarnost u kojoj su opravdani. Već dugo vremena je jasno da se takozvane javne politike ne obraćaju umetnosti, ne samo u tradicionalnom nego ni u modernističkom, pa čak ni u postmodernističkom sadržaju tog pojma, već se obraćaju njenom medijskom derivatu ili, još surovije ali tačnije rečeno, samo slikovnoj snazi njene medijske pojave. U narednim dvogodišnjim ciklusima bi se kao teme Simpozijuma izdvajala ona pitanja koja su bliska savremenom trenutku i novim oblicima dijaloga u svetu umetnosti.
Doprinos Zorana Gavrića oblastima koje se kao tema Simpozijuma sučeljavaju bio je značajan i po novini i po pravovremenosti u našoj sredini, zbog čega zaslužuje da se razmatra kao ostavština za budućnost nauke o umetnosti, muzeologije i univerzitetskog obrazovanja za umetnost i o umetnosti.

Prvi Simpozijum koji je posvećen temama kojima se bavio prof. dr Zoran Gavrić, istoričar i teoretičar umetnosti, likovni kritičar, profesor, kustos i upravnik Muzeja savremene umetnosti, usredsređen je na aktuelne probleme „brakova iz interesa“ između muzeja, galerija, kolekcionara i nauke, kritike i javnog pamćenja.

Učesnici Simpozijuma su kolege iz regiona, različitih generacija – prof. dr Dragan Bulatović, Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti, dr Rajka Bošković, prof. dr. Slobodan Mijušković, Žana Gvozdenović, prof. dr Jerko Denegri, prof. dr Petar Ćuković, prof. Zvonko Petković, Sava Ristović, Milica Petronijević, Julka Marinković, Ljubiša Simović, Tatjana Mihailović, Danijela Purešević, Saša Pančić, Vlatko Gilić, Radoš Mladenović, Jelena Krivokapić, akademik Pavle Pejović, prof. dr Mladen Kozomara, prof.dr Angelina Milosavljević, Čedomir Janičić, dr Srđan Maraš, Bojana Sposojević, Maksimilijan Doroslovački, dr. Dubravka Preradović, prof.dr Tijana Žakula, Andrej Vujinović, Ana Knežević, dr Iva Subotić Krasojević, dr Miloš Ćipranić, dr Jelena Pavličić Šarić, Nela Tonković, prof. dr Nikola Krstović, prof. dr Goran Gavrić, prof. dr Milan Popadić, Milica Tomić.

Podrška: Ministarstvo kulture i Ministarstvo nauke tehnološkog razvoja i inovacija Vlade Republike Srbije.

Zoran Gavrić, rođen je u Valjevu, 18. novembra 1949. godine. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Valjevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za istoriju umetnosti, diplomirao je s temom „Edvard Munk. Prilog metafizici ekspresionističkog slikarstva“. Na istom fakultetu magistrirao je s temom „Ikonologija Ervina Panofskog. Mogućnost njene primene u tumačenju moderne umetnosti“, a doktorirao tezom „Prošireni pojam umetnosti Jozefa Bojsa“. Od 1972. godine objavljuje tekstove i prevode iz teorije umetnosti, nauke o umetnosti i filozofije umetnosti. Između 1978. i 1981. godine usavršava se u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj i Italiji, gde je, na tamošnjim univerzitetima, održao više predavanja o umetnosti u Srbiji. Član je redakcije časopisa Gledišta od 1985. do 1992. godine.
U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu je od 1981. godine kustos, od 1984. šef Odeljenja umetničkih zbirki, a od maja 1986. do januara 1993. godine upravnik (izabran na predlog Stručnog veća Muzeja savremene umetnosti). S mesta upravnika smenjen je političkom odlukom 1993. godine.
Od 2000. do 2002. godine je glavni i odgovorni urednik časopisa Istorija umetnosti. Od septembra 2001. godine, u zvanju vanrednog profesora, predaje kao profesor po pozivu na Fakultetu likovnih umetnosti u Cetinju. Od septembra 2003. godine, u zvanju vanrednog profesora, a od septembra 2005. godine u zvanju redovnog profesora predaje na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a kao profesor po pozivu na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i Fakultetu likovnih umetnosti u Cetinju. Dobitnik je nagrade „Lazar Trifunović“ 2005. godine za stvaralački doprinos tumačenju savremene likovne umetnosti. Penzionisan je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, novembra 2015. godine. Umro je u Beogradu 2020. godine.

Simpozijum Dani Zorana Gavrića
Muzej savremene umetnosti, Beograd
16. i 17. decembar 2022.

Program16. decembar 2022. godine
Moderatori: prof. dr Dragan Bulatović i dr Rajka Bošković, muzejski savetnik
9.30 –10.00 Prijem učesnika i gostiju Simpozijuma
10 – 10.30 Uvodno predstavljanje Simpozijuma
Slavica Pešić, odnosi sa javnošću MSU
Pozdravno obraćanje organizatora, direktorke Muzeja savremene umetnosti Marijane Kolarić i prof. dr Dragana Bulatovića iz Centra za muzeologiju i heritologiju.
Projekcija filma TV galerije „20 godina MSU“ RTS, autorke Bojane Pejić i urednice Dunje Blažević.
10.30 – 11.30 prof. dr Slobodan Mijušković, Kako se sećam akademskih početaka Zorana Gavrića
Žana Gvozdenović, Delovi sećanja
prof. dr Jerko Denegri, Zoran Gavrić kao poslednji selektor nastupa Jugoslavije na Bijenalu u Veneciji 1990. godine.

11.30 – 12.00 pauza za kafu, čaj

12.00 – 13.00 prof. mr Petar Ćuković, Zoran Gavrić u Crnoj Gori
prof. Zvonko Petković, Zoran Gavrić na Fakultetu primenjene umetnosti
Sava Ristović, Zoran Gavrić kao medijski sagovornik

13.00 – 14.00 ručak

14.00 – 15.00 Milica Petronijević, Julka Marinković, Zoran Gavrić kao saradnik Galerije „Nadežda Petrović“
Ljubiša Simović, Tatjana Mihailović, Saradnja Narodnog muzeja u Kraljevu sa Zoranom Gavrićem
Danijela Purešević, Zoran Gavrić kao medijski sagovornik

15 – 15.30 pauza za kafu, čaj

15.30 – 16.30 Zoran Gavrić u sećanjima prijatelja
Saša Pančić, Vlatko Gilić, Radoš Mladenović, Jelena Krivokapić, gosti Simpozijuma.

Program 17. decembra 2022.
Sala Miodrag Protić
Moderatori: prof. dr Dragan Bulatović i prof. dr Slobodan Mijušković

9,30 – 10.00 Prijem učesnika i gostiju Simpozijuma

10.00 – 10.30 Video iz TV galerije RTS, autorke Danijele Purešević povodom izlaska iz štampe Gavrićevog zbornika o Dišanu.
akademik Pavle Pejović, Zoran Gavrić, prijatelj i kolega

10.30 – 11.00 prof. dr Mladen Kozomara, Umetnost između voajerizma i egzibicije – povodom Dišana
1100 –11.30 pauza za kafu, čaj

11.30 – 13.30 prof. dr Angelina Milosavljević, „Ispravno shvatanje same suštine umetnosti“
Čedomir Janičić, Zoran Gavrić – Marsel Dišan: na putu za Flijunt, između jeresi i agoge
dr Srđan Maraš, Umetnost kao „kodni jezik“ društva
Bojana Spasojević, Pisoar na putu da postane fontana: idealistički pristup
Maksimilijan Doroslovački, Ikoničko kao diferencirajuće: aporija dvostrukog trajanja ili šta se dogodilo Featonu
dr Dubravka Preradović, „Nešto između“ – teorijske premise za promišljanje fenomena marginalne skulpture u srednjovekovnoj Srbiji
prof. dr Tijana Žakula, Nova umetnost za novu klasu: kreativni klasicizam Gerarda de Laresa

13.30 – 14.30 ručak

14.30 – 15.30 Andrej Vujnović, Metodološke teme u tekstovima Zorana Gavrića
Ana Knežević, Tragom Zorana Gavrića: ikonologija 2.0 pod znakom pitanja
dr Iva Subotić Krasojević, Od slikovnog do baštinskog obrta: antropološki pristup slici kao nastavni metod interpretacije nasleđa
dr Miloš Ćipranić, Slepe ulice umetnosti i njene teorije
dr Jelena Pavličić Šarić, Istinitije od bukvalne istine – čitanje slike u umetničkom obrazovanju

15.30 – 16.00 pauza za kafu, čaj
16.00 –17.00 Nela Tonković, Kolekcija i menadžment: prošlost i sadašnjost jednog turbulentnog odnosa
prof. dr Nikola Krstović, Rukovođenje muzejskom ustanovom – simptom prisustva ili odsustva sistema? Trideset godina kasnije
prof. dr Goran Gavrić, Muzejska i pedagoška praksa: lavirintska struktura stvaralaštva
prof. dr Milan Popadić, Maština baština. Prologomena za studije kulturnog nasleđa imaginacije
Milica Tomić, Skriveni bračni ugovor između kustosa i umetnika kao kustosa

17.00 Razgovor i zaključci

 

ZORAN GAVRIĆ In memoriam

autor Sava Ristović