Viktor Cvejić, Ja kao zvučna pojava foto-audio instalacija, 2022.

.

Izražavam se kroz telesne zvuke kojima nije potrebna artikulacija. Fokusiram se na prozaične zvuke priznajući im važnost. Umesto sadržaja svog postojanja podložnog promeni beležim formu koja je, iako očitana u prolaznim trenucima, istrajna. U ovakvom kontekstu sagledavam sebe pre kao organizam, nego kao ličnost.

Koautor zvuka: Alexander Saylor