Prateći programi

Otvorena vrata Galerije-legata
Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Prateći programi

Posebni prateći programi izložbe Figura kao izraz egzistencije
Vladimira Veličkovića

Prateći programi

Prateći program izložbe Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Prateći programi

Razgovor o izložbi Mladena Miljanovića Smrt (na) ekranu

Prateći programi

Prateći programi izložbe Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Prateći programi

Javno vođenje kroz izložbu
„Figura kao izraz egzistencije”
Vladimira Veličkovića

Prateći programi

Javno vođenje Mladena Miljanovića kroz izložbu Smrt (na) ekranu / Death ON/OFF Screen

Prateći programi

Prateći program izložbe
„Figura kao izraz egzistencije”
Vladimira Veličkovića

Prateći programi

NEODGOĐENO PESNIČENJE

Prateći programi

Efekat pregleda - Poslednje javno vođenje

Prateći programi

Akcija mirka nikolića: „voda je (ne)život: radnička klasa ide na reku”

Prateći programi

„Efekat pregleda” - Javno vođenje br. 6: javni prostor / izložbeni prostor

Prateći programi

VALIE EXPORT: „Prošireno kino”, projekcija filmova i razgovor

Prateći programi

Otvorena vrata i promocija kataloga izložbe Dragana Žarevac PROŠIRENO PRISUSTVO / Otelovljeni arhiv

Prateći programi

Il cammino con l’acqua

Prateći programi

Milan Dedinac
Jedan čovek na prozoru
Beograd, 1937.

Prateći programi

Milan Dedinac
Javna ptica
Beograd, 1926.

Prateći programi

HOD SA VODOM