Accompanying Programs

Javno vođenje Mrđana Bajića

Accompanying Programs

Javno vođenje kroz izložbu Gospodstvo uma: Miodrag B. Protić, život posvećen umetnosti

Accompanying Programs

Predavanje Simone Čupić
„O Spomeniku spomenicima koji padaju"

Accompanying Programs

Yugomuzej – Mrđan Bajić
Istorija i fikcija

Accompanying Programs

Predavanje Olivijea Kaplana:
Mrdjan Bajic, skulptor nestabilnih figura

Accompanying Programs

Promocija kataloga izložbe „Nepouzdani pripovedač” Mrđana Bajića

Accompanying Programs

DEČIJI KLUB: BUDI I TI NEPOUZDANI PRIPOVEDAČ

Accompanying Programs

U okviru pratećeg govornog programa izložbe Nepouzdani pripovedač Mrđana Bajića, Muzej savremene umetnosti najavljuje dva događaja

Accompanying Programs

Razgovor sa umetnikom Nemanjom Lađićem i Otvorena vrata u Salonu MSUB

Accompanying Programs

Stručni skup posvećen obeležavanju stogodišnjice rođenja Miodraga B. Protića

Accompanying Programs

Javna stručna vođenja kroz izložbu „Nepouzdani pripovedač”
Mrđana Bajića

Accompanying Programs

Javno vođenje kroz izložbu
Stavovi i forme: Umetnost kao forma mišljenja

Accompanying Programs

Javno kustosko vođenje kroz izložbu Nepouzdani pripovedač Mrđana Bajića

Accompanying Programs

Vođenje kroz izložbu
Nepouzdani pripovedač
Mrđana Bajića

Accompanying Programs

Militantne pedagogije – predavanje Bojane Matejić
Para – i post-kustoski zaokret, zoom razgovor sa Martinom Breindlom

Accompanying Programs

Razgovor povodom saradnji i kolektivnih performansa Sanje Latinović

Accompanying Programs

Javna vođenja kroz izložbu
Ervina Vurma Jedan minut zauvek

Accompanying Programs

Razgovor sa Nikolom Krstovićem Grand finale – do sledeće epizode

Accompanying Programs

Javno predavanje Ervina Vurma

Accompanying Programs

Statusi arhiva – muzejska iznenađenja
Šetnja kroz izložbu sa Nikolom Šuicom

Accompanying Programs

Javno kustosko vođenje kroz izložbu Stvari vibrantne – stvari svečane

Accompanying Programs

Kabinet čudesa Leonida Šejke: Razgovor sa Milenom Jokanović

Accompanying Programs

Javno kustosko vođenje kroz izložbu Stvari vibrantne – stvari svečane

Accompanying Programs

Otvorena vrata Galerije-legata
Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Accompanying Programs

Posebni prateći programi izložbe Figura kao izraz egzistencije
Vladimira Veličkovića

Accompanying Programs

Prateći program izložbe Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Accompanying Programs

Razgovor o izložbi Mladena Miljanovića Smrt (na) ekranu

Accompanying Programs

Prateći programi izložbe Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Accompanying Programs

Javno vođenje kroz izložbu
„Figura kao izraz egzistencije”
Vladimira Veličkovića

Accompanying Programs

Javno vođenje Mladena Miljanovića kroz izložbu Smrt (na) ekranu / Death ON/OFF Screen